Featured

demo geen mens is illegaal 084We are WE ARE HERE, a group of refugees without papers, that want to make our problem visible: We want our rights! We moved from the tent camp at Notweg in Amsterdam Osdorp to de Vluchtkerk, then to de Vluchtflat in Slotervaart, then to the  Vluchtkantoor, in the heart of Amsterdam. Last 13 December 2013 we squatted the #Vluchtgarage at Amsterdam Zuid-Oost. July 9th 2014 we squatted the Vluchtopvang in Amsterdam-Oost and august 16th we squatted de Vluchtschool.

We Are located at de Vluchtgarage: Kralenbeek 1001104 KB Amsterdam Zuid-Oost and de Vluchtschool: Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK Amsterdam

You can support us by donating money to:
NL39INGB0000609060, Stichting XminY o.v.v Vluchtgarage
NL75INGB0004253090, ITHAKA, o.v.v Vluchtschool

situation in vluchtschool

Dear followers and supporters,

Thank you very much for your support of more than two years, for everything you brought and you keep on bringing to us. Now that we have a hard moment than before, Now that we are tired and sick, now that the government is punishing us and now that we cannot go back to our respective countries, we turn ourselves towards you, the people of the Netherlands. Knowing that we cannot stay here, and we cannot go to other EU countries due to the EU Dublin’s agreement (law) what are we going to do? We need politically your support more than before.

When we come to Vlucht School in Zuidelijke wandelweg, the Gemente decided to leave us staying in the Vlucht School until last Monday when suddenly and surprisingly the gemente decided that we have to free the building on Friday of this week. Hence, two days the Gemeente decided to evict us because if we do not leave the school building where we are actually squatting, we would be considered as criminals on Friday.  ‘’We are here’’ group decides to stay until police arrest us because we do not have any other options, we are tired and sick. Yesterday at five o’clock, the Gemente decided not to arrest us but rather to evict and put us on the street. Now that it’s very cold and raining what are going to do? We do not have any other alternative. We need your support at all levels, even politically!!

We are not radical group and we do not want to do radical actions. We came here to get peace and security.  So we deserve to have the minimum right like you. Yesterday the gemente decided to leave us staying in the Vlucht School Zuidelijke wandelweg until Saturday morning at 07.00 am, when the police will come to evict us from the building.

 

Please, we call you for coming to support us on Saturday this week at 07.00 am. We do not want confrontation with the police or the Government. We just want normal live.

 

We are here group.

Message from our laywer for vluchtschool

Bericht van onze advocaat:
Vandaag heeft het bestuur van stichting KOLOM voor speciaal onderwijs, aangifte gedaan van de kraak. De officier van justitie heeft naar de bewijzen gekeken en heeft besloten om over te gaan op een spoedontruiming. Morgen zal er politie langskomen om te vertellen dat de groep het pand aanstaande vrijdag moet verlaten. 
Morgen komt de advocaat langs om verder uitleg te geven.

Message from our laywer:
Today the board of KOLOM foundation for special education made a declaration of the squat of the school. The public prosecutor decided for an emergency eviction after seeing the proof of the plans of the building. Tomorrow police will stop by the vluchtschool to tell everyone to leave the building within two days, so this friday.

Tomorrow the lawyer will also stop by to explain the situation.

peace ,love and freedom

van VLUCHTOPVANG naar VLUCHTSCHOOL

10499516_812459005454331_7480289020920878200_o
vertrek VLUCHTOPVANG

de WE ARE HERE groep die in de gekraakte VLUCHTOPVANG woonde aan de linnaeushof 4 moest op last van de rechter zaterdag 16 augustus het pand verlaten. hoewel het tot op het laatste ogenblik onzeker was waar de groep vluchtelingen heen zou gaan werd op de valreep een leegstaand schoolgebouw gekraakt aan de zuidelijke wandelweg 30 in de rivierenbuurt in amsterdam. met de VLUCHTSCHOOL is dit voor WE ARE HERE binnen 2 jaar alweer de 10e lokatie.
[ fotos lokien ]

10497221_812474688786096_6367958759535511936_o
aankomst VLUCHTSCHOOL

 

thanks for who help we are here

Beste lezers, supporters en volgers …

We willen graag de leden van de Kerk De Bron te bedanken voor hun steun aan ons met het vervoer.

Dus, moeten jullie al weten dat hebben we al onze resterende koelkasten, tv’s … hersteld van de magazijn waar ze in veiligheid werden gehouden.

Bedandt allen nogmaals voor alles wat jullie doen voor ons.

ActieGroep “Wij Zijn Hier”

Dear readers, supporters & followers..

We would like to thank members of Church De Bron for their support for providing us with transport.

So, you should all know that we already got our remaining fridges, tv’s… from the store where they were kept in safety.

Thank you all again for everything you are doing for us.

Action Group “We Are Here”

vluchtopvang

Beste lezers, supporters en volgers …

Graag willen wij u informeren dat we vanaf nu een aantal dragers hebben gekregen van verschillende sectoren van Amsterdam en daarbuiten …

Daarom zijn we ontbreken opslagplaats voor vers vlees en andere dingen die moeten worden ook gehouden op dezelfde manier als vers.
Dus, wij verzo
eken van u als u voor ons regelen een busje of een vrachtwagen om enkele resterende koelkasten van ons ophalen.

Nogmaals bedankt voor uw steun en medewerking.

Contact:
-Attas: 06- 86 352 948
-Ali: 06- 81 742 840
-Mouthena: 06- 48 200 967
-Abebe :06-84 161 453

Dear readers, supporters & followers…

We would like to inform you that from now on we have gotten some supports from different sectors of Amsterdam and beyond…

Therefore, we are lacking storage place for fresh meat and other things that need to be also kept the same way as fresh.

So, we are requesting from you if you arrange for us a van or a truck to pick some remaining fridges of us.

Thank you again for your support & collaboration.

Contact:
-Attas: 06- 86 352 948
-Ali: 06- 81 742 840
-Mouthena: 06- 48 200 967
-Abebe :06-84 161 453

Chers lecteurs, sympathisants et partisans …

Nous tenons à vous informer qu’à partir de maintenant nous avons obtenu quelques supports de différents secteurs d’Amsterdam et au-delà …

Par conséquent, nous manquons de lieu de stockage pour les viandes fraîches et d’autres choses qui doivent être aussi gardé la même manière que frais.

Donc, nous demandons de vous si vous pourriez organiser pour nous une fourgonnette ou un camion pour ramasser certains réfrigérateurs restants de nous.

Merci encore pour votre soutien et collaboration.

Contact:
-Attas: 06- 86 352 948
-Ali: 06- 81 742 840
-Mouthena: 06- 48 200 967
-Abebe :06-84 161 453

peace,love and freedom
action group of we are here

Feest uitnodiging @Vluchtopvang, Linnaeushof 4 Amsterdam!!!

VlOpvUitnodigen:

Wij nodigen jullie van harte uit om het feest met ons te vieren op maanddag.

Datum:28-07-2014 Tijd:van 15.00uur tot en met 21.00 uur in vluchtopvang Linnaeshof 4.

U bent van harte welkom en als je wilt,kun je iets meenemen.

Contact:
-Attas: 06- 86 352 948
-Ali: 06- 81 742 840
-Mouthena: 06- 48 200 967
-Ilhaam: 06- 86 434 881
-Abebe :0684161453

Invitation:
We cordially invite you to celebrate the festivity of breaking the fast “Eid El-Fitr” with us at Monday.

Date:28-07-2014 Time:15.00-21.00 in the vluchtopvang Linnaeshof 4.

You are welcome, and you can bring something if you whould like.

Contact:
-Attas: 06- 86 352 948
-Ali: 06- 81 742 840
-Mouthena: 06- 48 200 967
-Ilhaam: 06- 86 434 881
-Abebe :0684161453

Benodigheden Vluchtopvang…@Linnaeushof 4, Amsterdam

Beste lezers, supporters en volgers …

Het is een groot gevecht voor het proberen om onze plaats leefbaar te houden en we weten dat soms moeten we ons best doen om het zo schoner mogelijk.
Dus, voor dat we graag van u om ons te voorzien van een aantal tools voor het schoonmaken van de “Badkamers” en indien mogelijk voor degenen die ook kan vinden ons wat “Wasmachines”.
Ook zonder forgeting dat we dat we nog steeds in de behoefte van alle vervoer betekent voor koelkasten van een aantal locaties in Amsterdam te verzamelen.

De belangrijkste componenten voor de badkamers:

-Rode emmers “Speciale kleuren” voor de badkamers niet te worden gebruikt in andere kamers.
-Bezems
-Ruitenwissers
-Luchtverfrissers
-Toilet papier
- … etc

Contact:

-Ali: 06- 81 742 840

-Attas: 06- 42 744 222

-Mouthena: 06- 48 200 967

Wij danken u nogmaals voor uw steun en gezegend worden …!!!

Dear readers, supporters & followers…
It’s been a big fight for trying to keep our place liveable and we know that sometimes we have to do our best to make it as cleaner as possible.
So, for that we would like from you to provide us with some cleaning tools for the “Bathrooms” & if possible for those who can also find us some “Washing Machines”.
Also, without forgeting that we that we are still in need of any transport means to collect fridges from some locations in Amsterdam.

The most important stuffs for the bathrooms:

-Red buckets “Special colour” for the bathrooms not to be used in other rooms.
-Brooms
-Wipers
-Air Refresheners
-Toilet papers
-…etc

Contact:

-Ali: 06- 81 742 840

-Attas: 06- 42 744 222

-Mouthena: 06- 48 200 967

We thank you again for your support & be blessed…!!!

Chers lecteurs, sympathisants et partisans …

Il a été un grand combat pour essayer de garder notre place vivable et nous savons que, parfois, nous devons faire de notre mieux pour la rendre aussi propre que possible.
Donc, pour ca nous voudrions de vous pour nous fournir des outils de nettoyage pour les “salles de bain” et si possible pour ceux qui peuvent aussi nous trouver des “machines à laver”.

Aussi, sans forgeting que nous que nous sommes toujours dans le besoin d’un moyen de transport pour recueillir les réfrigérateurs de certains endroits à Amsterdam.

Les outils les plus importants pour les salles de bains:

-Seaux rouges “couleur spéciale” pour les salles de bains ne doivent pas être utilisés dans d’autres chambres.
-Balais
-Essuie-glaces
-Purificateur d’air
-Papiers de toilettes
- … etc

Contact:

-Ali: 06- 81 742 840

-Attas: 06- 42 744 222

-Mouthena: 06- 48 200 967

Nous vous remercions encore pour votre soutien et soyez bénis…!!!

Vluchtopvang geopend voor bewoners Havenstraat

tentcamp

De bewoners van de Havenstraat hebben na hun gedwongen vertrek uit de voormalige gevangenis een nieuw onderkomen gevonden in Amsterdam. Supporter Lokien van Wij Zijn Hier doet verslag.

Het was een lange, zware en emotionele dag. Het vertrek uit de Vluchthaven, de lange tocht door de stad en het neerstrijken in het Oosterpark, waar een tentenkamp werd opgezet. Herinneringen aan de eerste tentenkampen twee jaar geleden.

Rond half tien raakte alles in een stroomversnelling. De een na de andere buurtbewoner kwam langs met dekens en eten. De moslims van de groep bereidden zich voor op het breken van hun vast. Het KNMI kondigde een weerswaarschuwing aan en iedereen maakte zich op voor een fikse bui. De politie kwam om met de woordvoerders te spreken.

Terwijl de rest van Nederland voetbal keek, werd duidelijk dat deze groep vannacht niet alleen op straat zou slapen, maar ook nog eens niet in een tent mocht slapen. De politie dreigde het tentenkamp te ontruimen.

Om de confrontatie te voorkomen, pakten de vluchtelingen hun spullen weer in en vertrokken voor een nacht door de stad zwerven. De Muiderkerk hielp hen uit de brand. Zij boden een slaapplek aan. Rampenplan zorgde voor warme soep.

opvang1

In de tussentijd openden vluchtelingen uit de actiegroep van Wij Zijn Hier de Vluchtopvang. Bericht van de vluchtelingen is dat ze uitgeput zijn. Dat ze blij zijn met een dak boven hun hoofd. En dat ze morgen weer verder denken over hun situatie en hun strijd om het systeem te veranderen dat leven voor hen onmogelijk maakt.

Morgen is iedereen weer van harte welkom bij Wij Zijn Hier. Ook nieuwe buren. De nieuwe locatie is: Vluchtopvang, Linnaeushof 4, Amsterdam. Tegenover Park Frankendael. Loop de binnenplaats op en dan gebouwtje rechts.

opvang2

WIJ ZIJN HIER verlaat de Havenstraat

we-are-here-5-mei-2014-13

Bewoners van de Vluchthaven kondigen aan vandaag, woensdag 9 juli, om 17 uur het gebouw te verlaten. Ze wachten ontruiming niet af en zullen de straat op gaan omdat ze daartoe gedwongen worden.

De groep Wij Zijn Hier roept op om vanmiddag steun te komen betuigen en met hen mee te gaan de straat op. Voor vannacht zullen er matjes, dekens, slaapzakken en bescherming tegen regen nodig zijn. Als je deze spullen kunt doneren, graag!

* * * * * * E N G L I S H * * * * * *

The people of We Are Here who live in the former prison in the havenstraat are forced by the city and the owner of the building -the state- to leave the place today. They have been told that if they stay after today, Wednesday July 9, they will be arrested and put in foreigners’ detentions.

The refugees call for support to be with them when they go on the streets today at 17.00. For tonight they will need inflatable matresses, sleeping bags, blankets and rain cover supplies.