Wij Zijn Hier in Den Haag

woensdag 22 januari demonstreerde WIJ ZIJN HIER in den haag tijdens een internationale aktiedag voor afrikaanse vluchtelingen in israel. eerste stop was de israelische ambassade waar aan de overkant op het binnenhof joke kaviaar een toespraak hield en enkele teksten voorgelezen werden over de situatie van de vluchtelingen in israel. daarop trok de demonstratie luid scanderend het centrum van den haag in richting het ministerie van justitie waar WIJ ZIJN HIER hun mensenrechten opeisten bij teeven en de nederlandse staat

fotos van manette