VAN DER LAAN IN DE FOUT

in het parool van vrijdag 29 augustus werd onderstaand bericht geplaatst van pieter smit die vrijwilliger is bij WIJ ZIJN HIER. pieter gaat in op de uitspraken van burgemeester van der laan tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 augustus waar de burgemeester niet in zijn eerste leugen is gestikt. 

Parool Van der Laan in de foutVAN DER LAAN IN DE FOUT

Op Sinterklaasavond 2013 zou de burgemeester met de havenbaronnen dineren in het Okura. In plaats daarvan sprak hij in een koud, stinkend kraakpand een groep onuitzetbare vluchtelingen toe: “Nee! Vertrouw me nou! Die nieuwe opvang in de Havenstraat gaat niet over terugkeer. Het gaat puur over werken aan je toekomst. Waar die ook ligt!” Zo staat het op band.

Gisteren in de gemeenteraad zei dezelfde burgemeester over die zelfde mensen en dezelfde opvang: “Het doel van het experiment was terugkeer, en is mislukt omdat ze niet meewerkten aan hun terugkeer.” Sinterklaas ontmaskerd door zichzelf.

Er passeerde daarna nog een hele stoet aan onjuistheden. Van der Laan was boos, zei hij, omdat de vluchtelingen geweigerd hadden, zich te laten keuren voor medische opvang. Het omgekeerde is waar: De vluchtelingen waren al gekeurd, maar de burgemeester wilde zo veel mogelijk van hen op straat zetten. Dus moesten ze gekeurd worden met de vraag: “Wie van hen kunnen op straat overleven?” Aanvankelijk weigerde de GGD hier aan mee te doen.
De burgemeester suggereerde ook dat er diverse mensen die wel tekenden, medische opvang gekregen hadden. Ook dat is onjuist: geen enkele afgewezen vluchteling heeft medische opvang gekregen. In plaats daarvan kregen enkelen na een paar weekjes daklozenopvang voor maximaal 12 weken opvang in een uitzetcentrum, allemaal met terugkeerregime. Daarna moeten ze weer, onbehandeld, op straat.

Maar ik was werkelijk geschokt, toen de burgemeester stelde dat gebleken was dat 60 mensen hadden teruggekund; omdat ze dat weigerden, was het experiment mislukt. Hierdoor konden de bewoners van de Vluchtgarage niet doorschuiven naar de Vluchthaven. Hij suggereerde dat als die 60 niet geweigerd hadden, Hamza, (de asielzoeker uit de Vluchtgarage die na een vechtpartij overleed, red.) misschien nog geleefd zou hebben.

Al jaren roepen Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland, de Verenigde Naties, en een lange stoet Europese rechters en instituties, dat veel afgewezen asielzoekers niet terug gestuurd mogen worden, vanwege een reëel risico in een onmenselijke situatie terecht te komen.

Dat lapt staatssecretaris Fred Teeven finaal aan zijn laars. En in zijn kielzog Van der Laan. Ze verwijzen steeds naar het buiten schuld-loket, waar je je pas mag aanmelden, als je tekent voor terugkeerdwang. De onmenselijkheid van het terugkeertraject begint al in Nederland.

De belangrijkste uitkomst van het experiment Havenstraat was dat bleek dat van die zestig die van de huidige asielregels terug moesten tweederde niet terug kon. Ofwel omdat hun land weigerde mee te werken of vanwege die onmenselijke situatie.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat een burgemeester die vaak gepassioneerd over de afgewezenen spreekt, op dit punt er niet in slaagt de werkelijkheid onder ogen te zien.
Hamza zag die werkelijkheid wel onder ogen. Elke dag. Nu is hij dood.

Geef een reactie