Monthly Archives: augustus 2014

VAN DER LAAN IN DE FOUT

in het parool van vrijdag 29 augustus werd onderstaand bericht geplaatst van pieter smit die vrijwilliger is bij WIJ ZIJN HIER. pieter gaat in op de uitspraken van burgemeester van der laan tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 augustus waar de burgemeester niet in zijn eerste leugen is gestikt. 

Parool Van der Laan in de foutVAN DER LAAN IN DE FOUT

Op Sinterklaasavond 2013 zou de burgemeester met de havenbaronnen dineren in het Okura. In plaats daarvan sprak hij in een koud, stinkend kraakpand een groep onuitzetbare vluchtelingen toe: “Nee! Vertrouw me nou! Die nieuwe opvang in de Havenstraat gaat niet over terugkeer. Het gaat puur over werken aan je toekomst. Waar die ook ligt!” Zo staat het op band.

Gisteren in de gemeenteraad zei dezelfde burgemeester over die zelfde mensen en dezelfde opvang: “Het doel van het experiment was terugkeer, en is mislukt omdat ze niet meewerkten aan hun terugkeer.” Sinterklaas ontmaskerd door zichzelf.

Er passeerde daarna nog een hele stoet aan onjuistheden. Van der Laan was boos, zei hij, omdat de vluchtelingen geweigerd hadden, zich te laten keuren voor medische opvang. Het omgekeerde is waar: De vluchtelingen waren al gekeurd, maar de burgemeester wilde zo veel mogelijk van hen op straat zetten. Dus moesten ze gekeurd worden met de vraag: “Wie van hen kunnen op straat overleven?” Aanvankelijk weigerde de GGD hier aan mee te doen.
De burgemeester suggereerde ook dat er diverse mensen die wel tekenden, medische opvang gekregen hadden. Ook dat is onjuist: geen enkele afgewezen vluchteling heeft medische opvang gekregen. In plaats daarvan kregen enkelen na een paar weekjes daklozenopvang voor maximaal 12 weken opvang in een uitzetcentrum, allemaal met terugkeerregime. Daarna moeten ze weer, onbehandeld, op straat.

Maar ik was werkelijk geschokt, toen de burgemeester stelde dat gebleken was dat 60 mensen hadden teruggekund; omdat ze dat weigerden, was het experiment mislukt. Hierdoor konden de bewoners van de Vluchtgarage niet doorschuiven naar de Vluchthaven. Hij suggereerde dat als die 60 niet geweigerd hadden, Hamza, (de asielzoeker uit de Vluchtgarage die na een vechtpartij overleed, red.) misschien nog geleefd zou hebben.

Al jaren roepen Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland, de Verenigde Naties, en een lange stoet Europese rechters en instituties, dat veel afgewezen asielzoekers niet terug gestuurd mogen worden, vanwege een reëel risico in een onmenselijke situatie terecht te komen.

Dat lapt staatssecretaris Fred Teeven finaal aan zijn laars. En in zijn kielzog Van der Laan. Ze verwijzen steeds naar het buiten schuld-loket, waar je je pas mag aanmelden, als je tekent voor terugkeerdwang. De onmenselijkheid van het terugkeertraject begint al in Nederland.

De belangrijkste uitkomst van het experiment Havenstraat was dat bleek dat van die zestig die van de huidige asielregels terug moesten tweederde niet terug kon. Ofwel omdat hun land weigerde mee te werken of vanwege die onmenselijke situatie.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat een burgemeester die vaak gepassioneerd over de afgewezenen spreekt, op dit punt er niet in slaagt de werkelijkheid onder ogen te zien.
Hamza zag die werkelijkheid wel onder ogen. Elke dag. Nu is hij dood.

WIJ ZIJN HIER heeft een familielid verloren – R.I.P. Nasir Gulid

[persbericht WIJ ZIJN HIER]

10504907_816932005007031_8826299723365053954_o

Ons verdriet is groot. Een van onze broers is gisterenavond overleden. Nasir Galid was 32 jaar en een vluchteling afkomstig uit Somalië. Na een zeer te betreuren ruzie in de Vluchtgarage raakte hij gewond; hij overleed in het AMC na vijf dagen in coma gelegen te hebben.

10629753_816473608386204_2739293890415776110_nDe vluchtelingen in de Vluchtgarage leven onder grote spanning en hele slechte leefomstandigheden. Er zijn geen toereikende basisvoorzieningen en de dagelijkse stress onder de vluchtelingen, die in Nederland geen verblijfstatus hebben, is groot. Hun toekomst is onzeker en de situatie is uitzichtloos. Ze kunnen geen kant op en hebben geen mogelijkheid om zelf iets aan hun situatie te verbeteren. Al meerdere malen luidden organisaties als Amnesty International, het College voor de Rechten van de Mens, Kerk in Actie, Vluchtelingenwerk, Stichting Los en diverse lokale en landelijke politieke partijen de noodklok.

Ook de supporters van Wij Zijn Hier hebben steeds hun ongerustheid over de situatie geuit. De verschrikkelijke omstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak dat conflicten hoog oplopen. Dit valt de vluchtelingen niet aan te rekenen. Zij verdienen goede opvang en een goede psychologische behandeling voor hen die dit hard nodig hebben.

Alle vluchtelingen en supporters van Wij Zijn Hier zijn intens verdrietig en denken aan Nasir en zijn familie. Wij zijn nu druk met het regelen van zijn begrafenis. Wij hopen dat wij op een waardige manier afscheid kunnen nemen van onze broer en dat Nasir een goede rustplaats zal krijgen. Zodra er meer informatie is over de uitvaartdienst en wat er verder nodig is laten wij dat weten.

Iedereen bedankt voor uw steun, medeleven en respect.

Moge Nasir rusten in vrede.

Wij Zijn Hier groep

10535588_816932151673683_4529016993126835905_o

Our grief is great. One of our brothers is yesterday evening died. Naser Guliid was 32 years of age and a refugee from Somalia. After a very unfortunate quarrel in flight garage he was wounded; He died in the AMC to have located in coma after five days. The refugees in flight garage living under great tension and very bad living conditions. There are no adequate basic services and the daily stress among the refugees, who have no residence status in Netherlands is great. Their future is uncertain and the situation is hopeless. They can nowhere to go and have no ability to own something to improve their situation. NGO’s such as Amnesty International were ringing on several occasions, the College of human rights, Church in action, Refugee Council, Foundation and various local and national political parties sound the alarm.

We Are also supporters of Here have consistently expressed their concern about the situation. The terrible conditions are the main cause that conflicts high. This is not to count the refugees. They deserve good care and a good psychological treatment for those who desperately need.

All refugees and supporters of we are here are intensely sad and think of Nasir and his family. We are now busy with arranging his funeral. We hope that we can take farewell with dignity of our brother and that N will get a good resting place. When more information is about the funeral service and whatever else is needed let us know.

Thank you all for your support, compassion and respect.

May naser rest in peace.

We are here group

WIJ ZIJN HIER vindt nieuw onderkomen in VLUCHTGEBOUW

[bron indymedia]
 Vanmiddag heeft de groep vluchtelingen van Wij Zijn Hier een nieuw huis gevonden in het Vluchtgebouw, een gekraakt gebouw aan de Jan Tooropstraat 649 in Amsterdam Nieuw-West. Het gebouw is in 2010 gekocht door de Amstelveense projectontwikkelaar Karspelhof BV en was daarvoor in gebruik als datacentrum door KPN. Het gebouw staat al enkele jaren leeg.

De leegstand van het gebouw wordt bevestigd op de website van de gemeente Amsterdam waar het gebouw staat genoemd in de categorie ‘leegstaande kantoren’. Ook in het herinrichtingsplan van stadsdeel Nieuw-West over de Jan Tooropstraat uit maart 2014 (BLVC-plan Jan Tooropstraat, 31 maart 2014) staat het pand eveneens als leegstand aangemerkt: “Dit bedrijfspand is op dit moment niet in gebruik, dus hoeft hier tijdens de werkzaamheden geen rekening mee worden gehouden.” Hiermee is onomstotelijk bewezen dat het gebouw al een lange tijd leeg staat.

In mei 2013 is het bestemmingsplan van het gebied ‘Lucas Andreas’ gewijzigd waardoor de bestemming van het kavel waarop het datacentrum staat ‘gemengd’ is geworden en er woningen gerealiseerd kunnen worden. In de wijziging van het bestemmingsplan staan beschreven dat de projectontwikkelaar van plan is om het voormalig datacentrum te slopen en er 180 nieuwbouwwoningen te realiseren.

De sloop en nieuwbouwplannen van Karspelhof BV zijn op dit moment nog niet nader uitgewerkt. Zowel voor de sloop als de nieuwbouw geld dat eerst de benodigde vergungingen zullen moeten worden aangevraagd bij stadsdeel Nieuw-West. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Voordat de vergunningen aangevraagd worden moet er eerst een ontwerp worden gemaakt en worden getoetst door de welstandcommissie. Ook dat is nog niet gebeurd. Het mogen dan ook duidelijk zijn dat het voormalige datacentrum nog een behoorlijke tijd nodeloos leeg zou blijven staan. De huisvesting van de dakloze vluchtelingen van Wij Zijn Hier tot aan de nieuwbouw is dan ook een uitstekende en waardige laatste invulling voor het voormalige datacentrum.

Korte geschiedenis

De groep vluchtelingen van Wij Zijn Hier trekt al bijna 2 jaar door Amsterdam. Ze verbleven eerder al op verschillende locaties waaronder een gekraakte kerk (Vluchtkerk), gekraakt kantoorpand (Vluchtkantoor), gekraakte flat (Vluchtflat) en de tijdelijke gemeentelijke opvang in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat (Vluchthaven). De afgelopen dagen zaten de vluchtelingen in de leegstaande Peetersschool in Amsterdam Zuid, maar konden daar jammer genoeg niet langer blijven.

bron: indymedia

situation in vluchtschool

Dear followers and supporters,

Thank you very much for your support of more than two years, for everything you brought and you keep on bringing to us. Now that we have a hard moment than before, Now that we are tired and sick, now that the government is punishing us and now that we cannot go back to our respective countries, we turn ourselves towards you, the people of the Netherlands. Knowing that we cannot stay here, and we cannot go to other EU countries due to the EU Dublin’s agreement (law) what are we going to do? We need politically your support more than before.

When we come to Vlucht School in Zuidelijke wandelweg, the Gemente decided to leave us staying in the Vlucht School until last Monday when suddenly and surprisingly the gemente decided that we have to free the building on Friday of this week. Hence, two days the Gemeente decided to evict us because if we do not leave the school building where we are actually squatting, we would be considered as criminals on Friday.  ‘’We are here’’ group decides to stay until police arrest us because we do not have any other options, we are tired and sick. Yesterday at five o’clock, the Gemente decided not to arrest us but rather to evict and put us on the street. Now that it’s very cold and raining what are going to do? We do not have any other alternative. We need your support at all levels, even politically!!

We are not radical group and we do not want to do radical actions. We came here to get peace and security.  So we deserve to have the minimum right like you. Yesterday the gemente decided to leave us staying in the Vlucht School Zuidelijke wandelweg until Saturday morning at 07.00 am, when the police will come to evict us from the building.

Please, we call you for coming to support us on Saturday this week at 07.00 am. We do not want confrontation with the police or the Government. We just want normal live.

We are here group.

Message from our laywer for vluchtschool

Bericht van onze advocaat:
Vandaag heeft het bestuur van stichting KOLOM voor speciaal onderwijs, aangifte gedaan van de kraak. De officier van justitie heeft naar de bewijzen gekeken en heeft besloten om over te gaan op een spoedontruiming. Morgen zal er politie langskomen om te vertellen dat de groep het pand aanstaande vrijdag moet verlaten. 
Morgen komt de advocaat langs om verder uitleg te geven.

Message from our laywer:
Today the board of KOLOM foundation for special education made a declaration of the squat of the school. The public prosecutor decided for an emergency eviction after seeing the proof of the plans of the building. Tomorrow police will stop by the vluchtschool to tell everyone to leave the building within two days, so this friday.

Tomorrow the lawyer will also stop by to explain the situation.

peace ,love and freedom

van VLUCHTOPVANG naar VLUCHTSCHOOL

10499516_812459005454331_7480289020920878200_o
vertrek VLUCHTOPVANG

de WE ARE HERE groep die in de gekraakte VLUCHTOPVANG woonde aan de linnaeushof 4 moest op last van de rechter zaterdag 16 augustus het pand verlaten. hoewel het tot op het laatste ogenblik onzeker was waar de groep vluchtelingen heen zou gaan werd op de valreep een leegstaand schoolgebouw gekraakt aan de zuidelijke wandelweg 30 in de rivierenbuurt in amsterdam. met de VLUCHTSCHOOL is dit voor WE ARE HERE binnen 2 jaar alweer de 10e lokatie.
[ fotos lokien ]

10497221_812474688786096_6367958759535511936_o
aankomst VLUCHTSCHOOL

 

thanks for who help we are here

Beste lezers, supporters en volgers …

We willen graag de leden van de Kerk De Bron te bedanken voor hun steun aan ons met het vervoer.

Dus, moeten jullie al weten dat hebben we al onze resterende koelkasten, tv’s … hersteld van de magazijn waar ze in veiligheid werden gehouden.

Bedandt allen nogmaals voor alles wat jullie doen voor ons.

ActieGroep “Wij Zijn Hier”

Dear readers, supporters & followers..

We would like to thank members of Church De Bron for their support for providing us with transport.

So, you should all know that we already got our remaining fridges, tv’s… from the store where they were kept in safety.

Thank you all again for everything you are doing for us.

Action Group “We Are Here”

vluchtopvang

Beste lezers, supporters en volgers …

Graag willen wij u informeren dat we vanaf nu een aantal dragers hebben gekregen van verschillende sectoren van Amsterdam en daarbuiten …

Daarom zijn we ontbreken opslagplaats voor vers vlees en andere dingen die moeten worden ook gehouden op dezelfde manier als vers.
Dus, wij verzo
eken van u als u voor ons regelen een busje of een vrachtwagen om enkele resterende koelkasten van ons ophalen.

Nogmaals bedankt voor uw steun en medewerking.

Contact:
-Attas: 06- 86 352 948
-Ali: 06- 81 742 840
-Mouthena: 06- 48 200 967
-Abebe :06-84 161 453

Dear readers, supporters & followers…

We would like to inform you that from now on we have gotten some supports from different sectors of Amsterdam and beyond…

Therefore, we are lacking storage place for fresh meat and other things that need to be also kept the same way as fresh.

So, we are requesting from you if you arrange for us a van or a truck to pick some remaining fridges of us.

Thank you again for your support & collaboration.

Contact:
-Attas: 06- 86 352 948
-Ali: 06- 81 742 840
-Mouthena: 06- 48 200 967
-Abebe :06-84 161 453

Chers lecteurs, sympathisants et partisans …

Nous tenons à vous informer qu’à partir de maintenant nous avons obtenu quelques supports de différents secteurs d’Amsterdam et au-delà …

Par conséquent, nous manquons de lieu de stockage pour les viandes fraîches et d’autres choses qui doivent être aussi gardé la même manière que frais.

Donc, nous demandons de vous si vous pourriez organiser pour nous une fourgonnette ou un camion pour ramasser certains réfrigérateurs restants de nous.

Merci encore pour votre soutien et collaboration.

Contact:
-Attas: 06- 86 352 948
-Ali: 06- 81 742 840
-Mouthena: 06- 48 200 967
-Abebe :06-84 161 453

peace,love and freedom
action group of we are here