Nieuws: 2016

Deel vluchtelingengroep Wij Zijn Hier kraakt onderkomen bij de Amstel

15727165_1361492850550941_3844339934084449510_n

AMSTERDAM, 24 DECEMBER 2016 – Today, we, a Swahili subgroup of the refugee action collective We Are Here, squatted a building on the Amstelstraat 29-31. We had no other option because we were evicted from our previous location at the Rijswijkstraat.

We have asked the municipality many times to help us with sattisfying our basic needs, such as a simple proper shelter for day and night, but nothing has happened so far. Therefore we have to continue to squat buildings.

We are a small group and want to   take good care for the building. We had friendly contact with the owners of our buildings before and we hope to come to a good agreement again. We also welcome all our neighbours to visit us.

 

WIJ ZIJN HIER KRAAKT KANTOORPAND IN REIGERBOS

01010101

Zondag 27 november 2016, hebben wij, 30 vluchtelingen van vluchtelingencollectief We Are Here, het leegstaande kantoorpand aan Reigersbos 88 gekraakt. We hebben dit gedaan omdat de het pand aan de Rijswijkstraat, ‘de Vluchtwijk’, waar velen van ons verblijven, op korte termijn ontruimd zal worden en wij nergens heen kunnen. Als selecte groep van WAH met onze herkomst uit Ethiopië, Eritrea en Sudan hopen we met ons nieuwe onderkomen te voorkomen dat we in de winter op straat moeten slapen.

 

15220257_1324713717562188_8140283709422940357_n
Terwijl de gemeente Amsterdam bekend is met onze problemen, worden wij nog steeds niet behandeld als inwoners van de stad. We worden nu al voor de twintigste keer op straat gezet. We hebben geen toegang tot huisvesting, onderwijs, werk en reguliere zorg. Wij zijn vluchtelingen, wij zijn hier en we willen een normaal leven.

Sinds we We Are Here begonnen zijn 4 jaar geleden, hebben met de constante support van individuen en organisaties, al rond 75 vluchtelingen de status gekregen waar ze recht op hadden. Deze strijd zetten wij nu voort.

We zijn gevlucht en hadden geen andere keus dan hierheen te komen. Het is ons recht hier te zijn onder de Geneefse Conventies en de overheid moet onze rechten respecteren. Wij eisen veiligheid, waardigheid en een status voor ons allemaal.

Mediacontact:
Khalid Jone: 06 84 30 72 41

STATUS VOOR VLUCHTELINGEN UIT JEMEN

Vorige week stond in het teken van Jemen. Een groep Jemenitische vluchtelingen (oa van Wij Zijn Hier) vroeg aandacht voor hun situatie. De twee termijnen van de moratoria (wachtstand) waren al geruime tijd voorbij en de vluchtelingen vroegen om beleid. Zij organiseerden een demonstratie en wisten eveneens diverse media, politici en organisaties te bereiken met hun boodschap. Deze beloofden druk te zetten op Staatssecretaris Dijkhoff en hij beloofde op zijn beurt de week erna met een brief te komen. Het werd een spannende week.

15193498_1323918240975069_5346900715044948830_n

Toen de brief binnen kwam, volgde een explosie van blijdschap: Categoriale bescherming voor Jemen!! Dat houdt in dat alle vluchtelingen (mits geen contra-indicatie) een C status krijgen op basis van het feit dat het hele land onveilig is. Maar voor mensen die al een zaak hadden die door het moratorium ook on hold was gezet, is het ook mogelijk om een A status te krijgen. Alle zaken worden individueel beoordeeld.
15232309_1323918247641735_5058432078014344471_nNatuurlijk is deze beslissing op basis van de huidige situatie niet meer dan terecht, maar toch, na zo lang wachten, leken mensen er niet meer in te geloven. Het is ook een dubbel gevoel: dat het zo onveilig is in Jemen, betekent ook dat iedereen familie en vrienden heeft waar men zich grote zorgen om maakt.

Toch is zelf door kunnen met leven een belangrijke stap. Mollee ging uit blijdschap de straat op. Ze was zo uitzinnig dat een voorbijganger zei: voorzichtig meisje!

Nabieh zegt: ‘Finally we got it! Thank everyone from We Are Here who helped us in our demo and all the organizations who did support.
Hope everyone else will get his/her/ permit to stay here! All really deserve it too.’

WIJ ZIJN HIER KRAAKT 2 PANDEN

00014359092_1254919347874959_2030307186044802609_n

Ontruimde vluchtelingen vinden nieuw onderdak

Vandaag, zondag 18 september, hebben wij, van We Are Here, twee gebouwen gekraakt aan de Burgemeester Roelstraat 70 (voor de vrouwen) en de Rijswijkstraat 2 (voor de mannen). We hebben deze panden gekraakt omdat de Vluchtgemeente, waar veel van ons verblijven, maandag ontruimd zal worden en wij nergens heen kunnen.

Terwijl de gemeente Amsterdam bekend is met onze problemen, worden wij nog steeds niet behandeld als inwoners van de stad. We worden nu al voor de twintigste keer op straat gezet. We hebben geen toegang tot huisvesting, onderwijs, werk en reguliere zorg. Wij zijn vluchtelingen, wij zijn hier en we willen een normaal leven.

Sinds we We Are Here begonnen zijn 4 jaar geleden, met de constante support van individuen en organisaties, al rond 70 vluchtelingen de status gekregen waar ze recht op hadden. Deze strijd zetten wij nu voort.

We zijn gevlucht en hadden geen andere keus dan hierheen te komen. Het is ons recht hier te zijn onder de Geneefse Conventies en de overheid moet onze rechten respecteren. Wij eisen veiligheid, waardigheid en een status voor ons allemaal.

 
00014333736_1254919351208292_6522608824272202386_n

WE ARE HERE 4 FREEDOM FESTIVAL

14188234_1241841602516067_7004970568192464077_o

[english below]

Zondag 4 September
Van 14 tot 22.00 uur.
Vluchtgemeente
Pieter Calandlaan 1
Bij Station Lelylaan

Een uitnodiging van de vluchtelingen van Wij Zijn Hier aan alle betrokken of geïnteresseerde mensen om de vierde verjaardag van Wij Zijn Hier mee te komen vieren! Ontmoet de vluchtelingen en hun verhalen, bekijk de geschiedenis van vier jaar Wij Zijn Hier via een fototentoonstelling of film, luister naar de speeches van de huidige en voormalige actieve vluchtelingen of kom gezellig dansen en eten.

Een speciale uitnodiging aan alle (voormalige) supporters vanaf 2012 tot nu: De vluchtelingen willen jullie bedanken voor jullie inzet voor de groep en voor jullie hulp bij het zichtbaar maken van het asielgat.

14 uur Deur open

Syrische salade bar en niet-alcoholische drankjes.

Meet and greet the refugees.

Entree FREE, donations welcome.

PROGRAMMA

Manette Ingenegeren – Foto expositie
Vier jaar meebewegen met We Are Here.

Djamal – Film Programma met o.a.

Alexandra Jansse is in september 2013 op eigen initiatief begonnen de groep WIJ ZIJN HIER te filmen. De aanleiding was toen net zo duidelijk als nu: Er is een vergeten groep in het asielbeleid; asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar ook niet terug kunnen. Dit heeft geresulteerd in de gelijknamige documentaire WIJ ZIJN HIER!

Rasta Fortune’s Room – Kom kijken in mijn kamer!

Teun Castelein – Rederij Lampedusa
vaart rond van 13.30 tot 15.30 (Aan boord maximaal 12 mensen).

Sinds de zomer van 2015 varen we in twee vluchtboten ver de Hollandse wateren. Deze boten hebben we gekregen van de Italiaanse autoriteiten. We nodigen je uit om met ons meet e varen.
Wie wij zijn?We zijn een collectief uit Syrië, Ethiopië en Eritrea. Amnders dan je zou verwachten varen we voor ons plezier en zo proberen we deel te worden van de Nederlandse cultuur van de pleziervaart.

Godfrey Lado – Forgotten Stones
performance met een boodschap. 17.00

Veel talenten worden niet gezien, maar verwaarloosd, blijven onontdektThere vergeten en zelfs ondermijnd, ongeacht ras en kleur, geslacht en sexuele voorkeur, soviale en professionale achtergrond. Dit zijn de vergeten stenen.

Lands of Sheraga – Introductie Workshop

Wij zorgen voor de wereld en alles er leeft.

Samenkomst om 18.00 uur: Where Are We?

Welkom speech, verslag van de demo afgelopen vrijdag, verhalen van de afgelopen vier jaar en een brainstorm over een betere toekomst. Voor jou en voor mij.

Samen eten met de Guerrilla Kitchen om 19.00 uur.

Live jamming met de WE ARE HERE band

Support: Guerrilla Kitchen, Migrant 2 Migrant, Theaterstraat. Met financiële steun van XminY, Vrije Bond WG Fonds, Vrouwen tegen Uitzetting.

D O N A T I E S

Stichting XminY NL39
INGB 0000 6090 60
o.v.v. We Are Here 4

Vrouwen Tegen Uitzetting
NL57 INGB 0006 4956 66
o.v.v. We Are Here 4

************  ENGLISH   ***************

WE ARE HERE 4 FREEDOM FESTIVAL

Sunday 4th of September
From 2 till 10 pm
Vluchtgemeente
Pieter Calandlaan 1
Near Station Lelylaan

An invitation from the refugees of We Are Here to all involved or interestes people to celebrate the 4th anniversary of WE ARE HERE with us!
Meet the refugees and their stories, experience the history of four years We Are Here through a photo exhibition or documentary, listen to the speeches and stories of today’s and former refugee activists. Or just come and dance and eat.

A special invitation to all the (former) supporters since 2012 until now: The refugees like to thank you for you efforts for the group and for helping to make the black hole of the asylum system visible.

2 p.m. Door Open

Syrian salad bar and non-alcoholic drinks
Meet and greet the refugees.

FREE entrance, donations are welcome.

PROGRAM

Manette Ingenegeren – Photo exposition
Four years moving with We Are Here.

Djamal – Film Program

Alexandra Jansse started to film WRE ARE HERE in september 2013. The reason is still urgent: there is a group of asylum seekers that are not allowed to stay in The Netherlands , but can´t return to their country either.

Rasta Fortune’s Room – Have a look!

Godfrey Lado – Forgotten Stones
performance with a message. 16.00

There are many overlooked talents, neglected talents, undiscovered talents, forgotten talents and even sabotaged talents, regardless of race and color, gender and sexual preference, social and professional backgrounds, all this by prescription are the Forgotten Stones.

Teun Castelein – Rederij Lampedusa
Cruising from 1.30 p.m. till 3.30 p.m. (Max.12 people on board).

Since summer 2015 we are sailing with two former refugee boats on the Dutch waters. These boats were given to us by the Italian authorities. We invite you to sail with us.
Who we are? We are a collective from the Netherlands, Syria, Ethiopia and Eritrea. Contrary to what you might expect, we sail for our pleasure. As we try to integrate in the Dutch pleasure sailing culture.

Lands of Sheraga – Introduction Workshop

We take care of our world and the beings that inhabit it, be they human or other species.

General Gathering om 18.00 uur: Where Are We?

Welcome speech, briefing on the events in the demo, some stories from the last 4 years and a brainstorm about a better future. For all..

Dinner offered by the Guerrilla Kitchen om 19.00 uur.

Live jamming with the WE ARE HERE band 20.00

Support: Guerrilla Kitchen, Migrant 2 Migrant, Theaterstraat.
Financially supported by XminY, Vrije Bond WG Fonds, Vrouwen tegen Uitzetting

D O N A T I ON S

Solidarity Fund XminY:
NL39 INGB 0000 6090 60
Ref. We Are Here 4

Women Against Deportation
NL57 INGB 0006 4956 66
Ref. We Are Here 4

We could use more chairs and always money to feed and clean ourselves.

 

WE ARE HERE WANTS A DIALOGUE FOR A SOLUTION, NOT ANOTHER EVICTION

14224954_1239094469457447_2123275694086240902_n

The truth for We Are Here is that we don’t need the building. We need a permanent place to start a normal life.  Therefore we go to the Court with a proposal to sit around the table with all parties concerned to find a way out.

Some background Information:

The group has a court hearing on the 7 of September, which is about evicting from our Residence place (Pieter Calandlaan 1) which is the municipality’s building. The municipality has decided to rent the building to the emigration bureau (IND).

The refugees group We Are Here – is still moving from building to building and struggling for their asylum rights in the Netherlands.
This results in sending the refugees to the streets again, where it is dangerous and we praying for a good luck.

1. In case there is a positive court decision is small step toward finding a more definite solutions for our group.

2. If it is not positive, the lives of these 148 refugees are at risk on the streets, about half of them have been traumatized because of the situation- depressions and war trauma ( PTSD).

3. The refugees group has lost 3 members. The last one, Hashem J. (32years), has died last month. He took his life because of the situation, being in the procedures for long years with no solution. We want to avoid the risk of any more losses.

4. We hope and need to create and have an open dialogue with you, the Dutch people, politicians, the Mayor and the IND again in order to find a solution.

5. The government has offered the BBB as a solution, we thought this is a good movement towards the dialog, but:
-BBB is not an adequate solution for traumatized individuals, who have nightmare’s and 5. need to take medication, who have to leave the BBB and go back on the street from early morning until 17.00 hours in a confused manner.

– BBB, there is not enough space for all of the group members, this is necessary because we look after each other as normally a family would do, because we have no other family. Some members need more or special care.

On Friday September 2 we will demonstrate 4 our Rights as refugees, starting at 10 o’clock from Pieter Calandlaan 1 to the Protestant Diaconie (Nieuwe herengracht 18).

On Sunday September 4 we celebrate our 4th anniversary in the Vluchtgemeente from 2pm -10pm.

On September7 we go to Court.

On September 14th the people in Daalborgh will go to Court for the same reason.

‘WE ARE HERE’ WIL DE DIALOOG AANGAAN VOOR EEN OPLOSSING, NIET DE ZOVEELSTE ONTRUIMING

14192194_1239591599407734_3832191740216753520_n

7 september om 15:00uur, kort geding op de Parnassusweg 220. De vluchtelingengroep We Are Here heeft geen gebouw nodig. Ze hebben een plaats nodig om permanent te verblijven en een normaal leven op te bouwen. Daarom gaat de groep naar de rechtbank met het voorstel om met de betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten.

Enige achtergrond informatie: De hoorzitting op 7 september 2016 gaat over de ontruiming van de verblijfplaats van de vluchtelingengroep aan de Pieter Calandlaan 1, het oude stadsdeelkantoor, een gemeentegebouw. De gemeente heeft besloten dit tijdelijke onderkomen te verhuren aan de IND.
Als de gemeente haar ontruiming doordrukt zal de vluchtelingengroep opnieuw op straat terecht komen. De vluchtelingen verplaatsen zich nog steeds van gebouw naar gebouw, terwijl ze ook moeten reizen en andere zaken regelen om aan de eisen van IND te voldoen en zo hun verblijfsvergunning te verwezenlijken.

De straat is gevaarlijk en we hopen ditmaal op meer geluk.

1. Een positieve uitspraak betekent voor de vluchtelingengroep ‘We Are Here’ een kleine stap in de richting van een meer definitieve oplossing voor de groep.

2. Een negatieve uitspraak brengt het leven van deze 148 vluchtelingen op straat in gevaar. De meeste van deze mensen zijn getraumatiseerd door de huidige situatie, door depressies en door oorlogstrauma’s (PTSS).

3. Drie leden van de groep zijn overleden, waarvan Hashem J. (32 jaar) nog afgelopen juli. Hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt na jaren in een eindeloze situatie van procedures te zijn geweest. We willen het verlies van meer levens vermijden.

4. We willen graag een dialoog aangaan met jullie, de Nederlanders, politici, burgemeester en IND, om zo in gesprek gezamenlijk een oplossing te vinden.

5. De regering heeft een BBB-oplossing aangeboden, en we dachten dat dit een goede eerste stap richting een dialoog was, maar:
– De BBB is geen goede oplossing en zeker niet voor getraumatiseerde mensen die medicijnen slikken, nachtmerries hebben en dan ‘s ochtends vroeg in verwarde staat op straat gezet worden tot het eind van de middag.
– In de BBB locaties is niet genoeg ruimte voor de hele groep. De groep wil samen blijven omdat zij binnen de groep als familie voor elkaar zorgen en sommigen extra zorg nodig hebben.

Vrijdag 2 september wordt er gedemonstreerd voor de rechten van de vluchteling.
Aanvang 10.00uur op de Pieter Calandlaan 1. De demonstratie verplaatst zich via meerdere locaties in de stad naar het eindpunt in de tuin van het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie (Nieuwe Herengracht 18)
Op zondag 4 september wordt het vierjarig bestaan gevierd in de Vluchtgemeente (Pieter Calandlaan 1) van 14.00 tot 22.00uur.
Op woensdag 7 september is het kort geding over de ontruiming.
Op woensdag 14 september gaan de mensen in Daalborgh naar de rechtbank om dezelfde redenen.

WE ARE HERE IS 4

wzh-poster-2-sep-2016

WE ARE HERE IS 4
D E M O N S T R A T I O N on FRIDAY 2 september
FESTIVAL & C.O.N.F.E.R.E.N.C.E.
In the beginning of September 2016 WE ARE HERE is FOUR years old. WE ARE 4!

We will demonstrate on Friday the 2nd of September in a march from the Vluchtgemeente to the World Garden of the Protestant Diaconie, where it all started.

WE CAN’T GO (BACK)                WIJ GAAN NIET WEG

The march starts at 10 a.m. from Pieter Calandlaan 1, to Vluchtelingenwerk on Surinameplein, through the Vondelpark, passing by the Vluchtkantoor, on Weteringschans, the IND Office on the Stadhouderskade, the residence of the Mayor on Herengracht, across the Skinny Bridge to the City Hall and we finish at the World Garden of the Diaconie.

WE ARE HERE organizes a cultural festival with speeches, stories, music, performance, dance, food and drinks and exposition of photo’s , art, film , etc. This will give moral support and positive energy to all refugees-on-the-street and show our gratitude to all people who helped us in the last four years.

In the Vluchtgemeente we will talk with everyone who has ideas about the future and is able to help realize these ideas. Where are we now? What do we do in the next four years?

With this building, the Vluchtgemeente.
With refugees.
With WE ARE HERE
With a city that wants to welcome refugees, but is hindered by the government.
With a country that does’t know its own borders
With the world that belongs to all of us.

Speeches, Presentaties, Workshops and General Assembly.

The organization is done by old and new refugees and supporters.
Every Sunday evening we have general meeting in the restaurant of the Vluchtgemeente.

wzh-date-2-sep-2016

VIER WIJ ZIJN VIER!
D E M O N S T R A T I E
FESTIVAL & C.O.N.F.E.R.E.N.T.I.E.

Op 2 september 2016 viert WIJ ZIJN HIER haar VIERDE Verjaardag. WIJ ZIJ VIER!
Dat doen we met een demonstratie op vrijdag 2 september, een mars van de Vluchtgemeente naar de Protestantse Diaconie, waar het allemaal begon.

WIJ GAAN NIET WEG                WE DON’T GO (BACK)

De stoet vertrekt om 10 uur vanaf de Pieter Calandlaan 1, langs VWN op het Surinameplein, door het Vondelpark, langs het Vluchtkantoor op de Weteringschans, het kantoor van de IND aan de Stadhouderskade, de burgemeesterswoning aan de Herengracht, over de Magere Brug naar de Stopera en eindigt bij de tuin van de Diaconie.

Wij Zijn Hier organiseert een culturele festival speeches, muziek, performance, dance, eten en drinken, tentoonstelling, films, foto’s, kunst, enz.
Hiermee willen we alle vluchtelingen-op-straat een hart onder de riem steken en iedereen die in de afgelopen vier jaar heeft geholpen bedanken.

In de Vluchtgemeente zullen we met iedereen in gesprek gaan die ideeën heeft over hoe het verder moet en ze ook kan helpen uitvoeren. Wat doen we de komende vier haar?

Met de vluchtgemeente.
Met vluchtelingen die gedwongen op straat leven.
Met wij Zijn Hier.
Met een stad die gastvrij wil zijn, maar tegen wordt gehouden door haar bestuur.
Met een land dat zich geen raad weet met haar eigen grenzen.
Met de wereld die van iedereen is.

In de vorm van presentaties, workshops en algemene vergadering tot slot.

De organisatie is in handen van oude en nieuwe vluchtelingen en supporters.
Elke zondagavond is er een algemene vergadering in het restaurant van de Vluchtgemeente.
WE ARE HERE IS 4
D E M O N S T R A T I O N
FESTIVAL & C.O.N.F.E.R.E.N.C.E.

BEDANKT VOOR JULLIE STEUN!

13631559_1197467233620171_4049283448841071515_n
Wij zijn zeer geraakt door de overweldigende respons na het overlijden van Hashim. De aanwezigheid bij de demonstratie van zoveel mensen en de vele berichten op Facebook hebben veel indruk gemaakt en zijn belangrijk in deze verdrietige periode. Hashim was ook een bijzonder persoon en het is schrijnend dat Nederlands beleid tot zo’n tragedie leidt. Jullie hartverwarmende steun is een teken dat een mensenleven er toe doet en weer eens een noodkreet aan de regering om niet langer de ogen te sluiten voor de uitzichtloze situatie waarin men mensen plaatst.

Ook het benodigde bedrag voor het vervoeren van het lichaam van Hashim naar Sudan is binnen twee dagen binnen gekomen! 93 mensen hebben gedoneerd. Mochten er nog bedragen binnen komen, zullen wij kijken of er geld nodig is voor de begrafenis in Sudan en een (gelijktijdige) herdenking in Nederland. Mocht er dan nog geld over blijven, zal dit worden gebruikt voor Wij Zijn Hier. Er is immers meer dan genoeg te doen om soortgelijke drama’s te voorkomen.

VLUCHTELINGEN IN ROUW DE STRAAT OP

DONDERDAG 7 Juli, start demonstratie 10:00 uur Pieter Calandlaan 1. De route voert langs de IND op de Stadhouderskade (10:45 uur) en eindigt rond 12:00 uur bij het Stadhuis, Amstel 1. De vluchtelingen van ‘Wij Zijn Hier’ demonstreren om respect te betuigen aan hun overleden vriend en medestrijder Hashim, gevlucht uit Sudan. Tegelijkertijd vragen zij aandacht voor de situatie waarin hij en zij allen worden gedwongen te leven door het niet functionerende asielbeleid in Nederland.

13567230_1196373673729527_5731901333964633391_n

HASHIM UIT SUDAN (33 jaar) is dinsdag 5 juli 2016, rond 18.00 uur overleden in het ziekenhuis aan de gevolgen van zijn verdrinking, na negen dagen coma.

Binnen Wij Zijn Hier zal hij verschrikkelijk gemist worden. De afgelopen tijd was hij een van de meest actieve mensen. Hij volgde de college’s van We Are Here Academy and nam actief deel aan activiteiten – van een benefietfeest voor vluchtelingen in Griekenland, tot presentaties, tot demonstraties. In 2014 liep hij 500 km van Straasburg naar Brussel in de March for Freedom om aandacht te vragen voor rechten van vluchtelingen. Hij was creatief, intelligent en een vechter. Zowel in zijn politieke betrokkenheid als zijn inbreng binnen Wij Zijn Hier.

ALS PROTEST en om zijn gevecht voort te zetten, hebben de vluchtelingen van Wij Zijn Hier een demonstratie georganiseerd donderdag 7 juli; vanaf 10 uur op de Pieter Calandlaan 1. Dat is het voormalige stadsdeelkantoor waar zij tijdelijk een onderkomen hebben gevonden. Dit onderkomen wordt echter bedreigd, omdat zij van de gemeente het pand binnenkort moeten verlaten.

Zij schrijven: DE BEHOEFTIGHEID VAN DE GROEP “WIJ ZIJN HIER” IS HOOG! “WIJ ZIJN HIER” LUIDT DAAROM BIJ DEZE DE NOODKLOK. HELP / WIJ ZITTEN DIEP IN HET ASIELGAT / WIJ HEBBEN 0 RECHTEN / WIJ WONEN IN NIEMANDSLAND & WIJ ZIJN VOLLEDIG AANGEWEZEN OP PARTICULIER INITIATIEF OMDAT DE OVERHEID ONS OP STRAAT ZET. WIJ MOGEN NIET BLIJVEN MAAR WORDEN OOK NIET UITGEZET

7 juli 2016 DEMONSTRATIE WIJ ZIJN HIER

demo geen mens is illegaal 084

DEMONSTRATIE WIJ ZIJN HIER

AFGEWEZEN VLUCHTELING HASHIM GMAL VAN DE GROEP WIJ ZIJN HIER OP RAND VAN DOOD

GROEP VAN 140 WIJ ZIJN HIER VLUCHTELINGEN MOETEN PAND VERLATEN OMDAT DE GEMEENTE AMSTERDAM HET HUIDIGE ONDERKOMEN WIL VERHUREN AAN HET RIJKS VASTGOED DIENST VOOR EEN ONDERKOMEN VAN 1 VAN DE MINISTERIES.

Demonstratie donderdag 7 juli: VG / IND/ STADHUIS
09.45. Verzamelen bij VG. Pieter Calandlaan 1
10.O0 Demonstratie starten en lopen naar de IND op Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam
10.45 Rally, toespraken, ritueel bij de IND
11.45 Demonstranten lopen naar het STADHUIS, Amstel 1, Amsterdam
12.30 Rally bij de Gemeenteraad

Wij roepen iedereen op om mee te doen aan het verspreiden van het nieuws over geplande demonstratie op donderdag 7 juli. Er zal een tocht zijn van alle bewoners van de VG (Vluchtgemeente) met aanhang naar IND en naar het Stadhuis.

DE BEHOEFTIGHEID VAN DE GROEP “WIJ ZIJN HIER” IS HOOG!

WIJ ZIJN HIER LUIDT DAAROM BIJ DEZE DE NOODKLOK

HELP / WIJ ZITTEN DIEP IN HET ASIELGAT / WIJ HEBBEN 0 RECHTEN / WIJ WONEN IN NIEMANDSLAND &
WIJ ZIJN VOLLEDIG AANGEWEZEN OP PARTICULIER INITIATIEF OMDAT DE OVERHEID ONS OP STRAAT ZET.
WIJ MOGEN NIET BLIJVEN MAAR WORDEN OOK NIET UITGEZET

13568815_1194730827227145_3693851022392622748_o

Onze Broeder HASHIM GMAL (33 jaar uit Soedan) was zo wanhopig van alle jaren waarin hij geen stap verder kwam en een doelloos leven leidde, dat hij het water in is gelopen. Hij is letterlijk in het ‘asielgat’ verdronken (zelfmoord-poging). Momenteel ligt hij in het ziekenhuis op de intensive care in coma en schommelt op de rand van leven en dood. Hij zal de poging die hij deed waarschijnlijk niet overleven.

Help ons! Hoe krijgen onze jongens, meisjes, vrouwen en mannen weer wat aandacht! Wij zijn kwetsbaar en kampen met psychische problemen die naarmate de tijd verstrijkt, alleen maar toenemen.

Hashim die nu in het ziekenhuis ligt is een typisch geval van een radeloos persoon, die als gevolg van het Nederlandse asielbeleid zijn dood tegemoet is gelopen.

De behoeftigheid van de groep WIJ ZIJN HIER is met name nu erg actueel omdat alle 140 WIJ ZIJN HIER bewoners van het huidige pand, het voormalige stadsdeelkantoor in Amsterdam West, op 1 augustus moeten verlaten. De gemeente wil het gebouw aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie verhuren. Althans, dat is de bedoeling van burgemeester Van der Laan! Hoe wrang!

Van de groep vluchtelingen die naar Nederland komt heeft naar schatting 13 tot 25 procent een Posttraumatische Stresstoornis (PTSS) of depressie. Bij Hashim –is het trauma versterkt omdat er geen oplossing leek te zijn voor zijn persoonlijke situatie. Hashim is niet de eerste vluchteling van WIJ ZIJN HIER die door wanhoop gedreven op de rand van de dood komt.

WIJ ZIJN HIER vraagt opnieuw uw aandacht voor onze behoeften
• EEN ONDERKOMEN
• MENTALE ZORG
• VOEDSEL
• GEZONDHEIDSZORG
• TANDARTS ZORG
• ONDERWIJS
• WERK

DE GROEP WIJ ZIJN HIER

Wij, de vluchtelingen van ‘WIJ ZIJN HIER zijn tussen wal en schip terecht gekomen. Wij komen uit Somalië, Eritrea, Ethiopië, Libië, Soedan, Zuid- Soedan en verschillende landen in West- en Centraal-Afrika, zoals Ivoorkust, Centrale Republiek, Burundi en Congo. In de Nederlandse ambtsberichten en in rapporten van Amnesty International, UNHCR en Human Rights Watch wordt de mensenrechtensituatie in deze landen als alarmerend en zorgwekkend omschreven. Wij hebben hier stuk voor stuk een asielaanvraag gedaan, maar onze aanvragen zijn afgewezen. Na afwijzing zijn wij verplicht om Nederland binnen 48 uur vrijwillig te verlaten. Wij kunnen echter niet aan deze verplichting voldoen omdat de landen, waar we naar terug zouden moeten keren, onveilig zijn door oorlog of mensenschendingen. Ambassades weigeren ook herhaaldelijk inreisvisa. Velen van ons zijn voor gruwelijke situaties gevlucht en/of hebben een traumatische vlucht meegemaakt. Vervolgens verkeren velen van ons in Nederland al jarenlang in traumatische situaties. We lopen voortdurend het risico gearresteerd te worden omdat we geen papieren hebben.

Als er een groep vluchtelingen is die uw steun nodig heeft, is het wel onze groep.

De overheid weigert het niet-sluitende asielbeleid te onderkennen en blijft herhalen dat de vluchtelingen die zeggen niet terug te kunnen, weigeren mee te werken aan hun terugkeer. Op dit moment zijn er 62 vluchtelingen van WIJ ZIJN HIER, die eerst waren afgewezen, erin geslaagd een verblijfsvergunning te veroveren. Daarmee wordt aantoonbaar gemaakt dat de beslissingen van de IND om mensen af te wijzen, in veel gevallen onzorgvuldig en onjuist zijn geweest.

AANKONDIGING DEMONSTRATIE
WIJ ZIJN HIER LUIDT BIJ DEZE DE NOODKLOK

Demonstratieschema donderdag 7 juli: VG / IND/ STADHUIS
09.45. Verzamelen bij VG. Pieter Calandlaan 1
10.O0 Demonstratie starten en lopen naar de IND op Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam
10.45 Rally, toespraken, ritueel bij de IND
11.45 Demonstranten lopen naar het STADHUIS, Amstel 1, Amsterdam
12.30 Rally bij de Gemeenteraad

Site: http://wijzijnhier.org/
Facebook: https://www.facebook.com/WijZijnHier
Twitter: https://twitter.com/wijzijnhierNL

Contacten voor de Pers:
Khalid Jone (Soedan) : 06 84307241
Sinan Abdullah Rehman Khan: 06 85236353

WIJ ZIJN HIER IN HET NELSON MANDELAPARK

12993381_1141111399255755_679969065866078708_n
Voor de tiende keer in ongeveer een half jaar tijd moest de vluchtelingengroep Wij
Zijn Hier op zoek naar een nieuw onderkomen.  Vandaag, 9 april, is het pand de
Tripolis zoals afgesproken met de eigenaar na drie weken verblijf verlaten en is de
Vluchtmandela een feit. De voormalige brandweerkazerne in het Nelson Mandelapark in
Amsterdam Zuidoost werd gekraakt. Het adres is: Karspeldreef 511. 

De kazerne is vorige maand verhuisd. Er lijkt geen nieuwe bestemming te zijn voor
het gebouw. Het pand is eigendom van de gemeente. De groep vindt het fijn weer terug
te zijn in Zuidoost. Vanwege de afgelegen ligging, kunnen er geen buren direct
worden geïnformeerd maar men hoopt wel in contact te komen met mensen uit de buurt.

Afgelopen week vierde Wij Zijn Hier de 60e verblijfsvergunning. Door de faciliteiten
die het netwerk rondom Wij Zijn Hier hen biedt, lukt het mensen de verblijfsstatus
te krijgen die hen tot die tijd onterecht onthouden is. Tegelijk was het een
ongelooflijk moeilijke tijd voor de mensen die er nog niet in geslaagd zijn om
voldoende bewijs voor hun asielverzoek te verzamelen en die steeds in onzekerheid
leven over waar zij moeten slapen.  

Ondanks de vermoeidheid en stress, blijven de vluchtelingen zich zichtbaar te maken.
In de politiek, in de media, via acties en presentaties informeren zij de
samenleving over het gat in het Nederlandse asielbeleid. 

Wij Zijn Hier kraakt in de Zuidas

1914642_1124068460960049_4066667460139338726_n

De groep van afgewezen vluchtelingen van Wij Zijn Hier heeft vandaag een nieuw onderdak gekraakt op Burgerweeshuispad 301 in Amsterdam. Het pand staat leeg sinds februari 2014, nadat stadsdeel Zuid er uit was getrokken. Eigenaar is de Duitste vastgoed firma AXA Investment.

Dit is het 19e gebouw dat WZH kraakt, vanaf september 2012, toen de groep voor het eerst aandacht vroeg voor de situatie van afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst.

Met hulp van het netwerk van vrijwilligers zijn de afgelopen tijd 59 asielzoekers er in geslaagd een verblijfsvergunning te verkrijgen, die hen ten onrechte was onthouden.

1910421_1124068470960048_2079178143579355314_n

 

Oproep: buddy’s gezocht voor Wij Zijn Hier

wzhjustice2

Enkele maanden na het ontstaan van het vluchtelingenprotest Wij Zijn Hier in september 2012, is er een buddy project opgestart. De collectieve strijd voor een ander beleid, voor erkenning en respect, een menswaardig bestaan, is waar Wij Zijn Hier om draait. Maar individueel zijn er ook procedures te voeren en is er ook behoefte aan steun. Door de jaren heen is de groep op verschillende locaties terecht gekomen en wisselt de groep van samenstelling. Buddy’s komen en gaan. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe buddy’s, het liefst mensen die het een tijdje volhouden.

Wat doet een buddy?
Je gaat een of meerdere mensen individueel in hun procedure voor verblijfsrecht ondersteunen. Bijvoorbeeld door mee te gaan naar instanties, naar de advocaat, te helpen bij het verzamelen van documenten en het bieden van morele steun. Je kunt toegang tot communicatie bieden zoals internet, telefonie, postadres en taal. Vragen die je samen op een rijtje zet zijn om te beginnen: is er een goede advocaat betrokken, hoe staat de zaak ervoor en wat is er nodig? Je kunt samen het dossier doornemen en een plan maken en dit voorleggen aan een advocaat of de advocaat heeft al aangegeven wat er moet gebeuren en daar ga je samen aan werken. Daarnaast kan je ook helpen bij het verkrijgen van toegang tot medische hulp als dit nodig is. En je kunt een luisterend oor bieden of af en toe iets gezelligs ondernemen. Meestal heb je wekelijks contact, je ziet elkaar of spreekt elkaar telefonisch. Je kunt uitgaan van een tijdsbesteding van een dagdeel per week waarin je ook informatie opzoekt, meegaat naar afspraken en de mails op onze mailinglijst bijhoudt.
Je gaat een samenwerking aan waarbij degene die je ondersteunt aangeeft waar hij of zij ondersteuning bij kan gebruiken. Het gaat om haar/zijn leven.

buddy-bezoekt-azc
een buddy bezoekt in een azc een vluchteling die opnieuw in procedure is gegaan.

Achtergrond van de groep en hun procedures

De vluchtelingen van Wij Zijn Hier allemaal een bewogen geschiedenis. Ze hebben asiel aangevraagd, zijn afgewezen en aan de straat overgeleverd. Velen hebben daarna gezworven, soms maanden in detentie gezeten en zijn daarna weer geklinkerd (op straat gezet), omdat ze niet kunnen worden uitgezet. Sommigen zijn twee jaar in Nederland, anderen vijf, zeven jaar of meer. Uiteindelijk zijn ze bij Wij Zijn Hier terecht gekomen. Waar men er in ieder geval niet meer helemaal alleen voor staat, maar waar weinig privacy is en veel stress.

Het merendeel is afgewezen omdat ze geen paspoort/documenten hebben om hun identiteit te bewijzen en de IND het daarom niet bewezen acht dat ze uit bijvoorbeeld Zuid Soedan, Eritrea of Somalië komen. Ze kunnen alleen opnieuw een asielaanvraag doen als ze met nieuwe feiten of omstandigheden komen en hun identiteit en vluchtverhaal kunnen ‘bewijzen’. Dat is ingewikkeld, bijvoorbeeld omdat veel familieleden ook gevlucht zijn en ze het contact zijn verloren, of omdat er geen overheid is die wil meewerken of de IND beschouwt de situatie in het land als veilig genoeg. Bewijzen verzamelen is vaak ronduit onmogelijk. Maar sommige afgewezen vluchtelingen slagen er wel in, met behulp van een goede advocaat, een succesvolle herhaalde asielaanvraag in te dienen, naar het Europees Hof te gaan, een medische procedure te starten, etc. In de afgelopen twee jaar hebben ruim vijftig mensen binnen Wij Zijn Hier een verblijfsvergunning veroverd. Vaak met de steun van een buddy. Het is belangrijk om de mogelijkheden te onderzoeken en het te proberen.

Begin er niet te licht aan als buddy, het is een taai proces, er worden veel barricades tegen geworpen, het is frustrerend en het zit vaak vast, ook hier moet je mee om weten te gaan.

Lees hierover ook dit artikel van de Correspondent eens en dit artikel op onze website.

De locaties, voorzieningen en structuur
Wij Zijn Hier is in de loop der jaren verspreid over verschillende locaties in Amsterdam; de teller staat al op rond de 20 locaties. Geen van deze plekken is permanent. Vaak zitten de mensen in gekraakte panden en na een ontruiming moet er weer een andere woongelegenheid gezocht worden. Soms wordt er met de eigenaar van een locatie voor een bepaalde tijd een contract gesloten, soms wordt er heel snel ontruimd. Dit geeft natuurlijk veel stress en onzekerheid.

Bedankt_Wearehere_alleportretten11

De groep woont met veel bij elkaar, vaak met weinig privacy, beperkte voorzieningen (soms is er geen douche of geen keuken, geen verwarming of geen wasmachine, weinig elektriciteit of geen warm water). Het merendeel weet niet hoe het verder moet. Op dit moment is de groep verdeeld over 3 verschillende locaties. De aanwezige faciliteiten, het aantal kamers en het aantal bewoners verschilt per locatie. Er is een aantal supporters betrokken dat al vanaf het begin de groep ondersteunt of later is aangesloten. Die ondersteuning kan heel praktisch zijn zoals helpen zorgen voor eten en voorzieningen, support en solidariteit bij acties en medische ondersteuning van een aantal betrokken artsen en verpleegkundigen.

Het organiseren van het samenwonen en de koers van Wij Zijn Hier ligt in de handen van de vluchtelingen zelf. Dat is alles behalve makkelijk, des te indrukwekkender dat ze het al 3-en-een-half jaar volhouden inmiddels.

Profiel buddy
We zoeken naar vrijwilligers die bereid zijn gedurende een langere periode een vertrouwensrelatie op te bouwen met een vluchteling en hun tanden willen zetten in praktische/juridische ondersteuning. Het is geen gemakkelijk werk en het vereist doorzettingsvermogen, geduld en lange adem. Soms zijn mensen er psychisch niet best aan toe, ook daar moet je mee om kunnen gaan. Het gaat om heel persoonlijke zaken, dus het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat.

Belangrijke kenmerken van een buddy:
• doelstelling Wij Zijn Hier onderschrijven (kijk hiervoor op de website)
• zelfstandig en integer
• communicatief vaardig en sociaal
• gevoel voor verantwoordelijkheid
• flexibele en mensgerichte instelling
• stevig in de schoenen en doorzettingskracht
• mogelijk relevante opleiding/ (werk)ervaring
• het spreken van Arabisch, Frans en andere talen is handig maar geen vereiste

Je werkt in een team waarin we op elkaar terug kunnen vallen en met elkaar meedenken. Je hoeft nog geen ervaring te hebben met de vreemdelingenwet, dat leer je gaandeweg. Voor specifieke vragen hebben we een spreekuur. Het werk is divers en kan best zwaar zijn omdat de mensen met wie je werkt in een moeilijke positie zitten. Je moet ook met teleurstelling om kunnen gaan, zowel van jezelf als de persoon waarmee je werkt. Het proces is taai en vaak lukt het toch niet. Het geeft daarentegen veel voldoening als het wel lukt om perspectief in een zaak te brengen en je kunt ook veel energie krijgen van het samen strijden binnen Wij Zijn Hier voor een menswaardige behandeling van vluchtelingen.

We hebben helaas geen mogelijkheden tot onkostenvergoeding. Wel kan je hier creatief mee omgaan en bijv. vrienden en familie hierin een bijdrage vragen als ze deze zaak ook willen ondersteunen.

intake-buddys14
kennismakingsgesprek om buddy’s te werven


Intake en training

Als je er voor voelt om dit te gaan doen, houden we een kennismakingsgesprek om meer uit te leggen en te kijken of een goede match mogelijk is, deze kennismakingsgesprekken vinden plaats op zaterdagmiddag 5 maart en op dinsdagavond 8 maart. Daarnaast zal er op woensdagavond 16 maart een introductie zijn. We organiseren ook een workshop ‘inleiding vreemdelingenrecht’ , een juriste behandelt de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht (asiel en regulier) en wat je kunt doen om een goed dossier op te bouwen.

Heb je interesse? Meld je aan met een motivatie bij door een e-mail te sturen naar wahbuddies@gmail.com . Het is handig voor ons om te weten welke talen je spreekt en of je wellicht kennis hebt van specifieke landen waar we mee te maken hebben (met name Oost-, Centraal-, West- en Noord-Afrika). Vragen stellen kan ook via dit mailadres.

workshop-wzh-byuddy
buddy’s volgen een workshop over vreemdelingenrecht

– – –

Wij Zijn Hier is

een groep vluchtelingen in Amsterdam die van de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. Hun asielverzoek is geweigerd en er wordt van hen verwacht dat ze zelfstandig Nederland verlaten. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Dankzij de kracht van de vluchtelingen en de hulp van vele supporters, bestaat de groep al zo’n drie en een half jaar.

Voor meer informatie klik hier en hier.

Alvast wat interessante lees- en kijktips:

Documentaire ‘Outlawed‘, schetst een helder beeld van de situatie waar de mensen van WZH in zitten.

stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt: kenniscentrum)
• basisrechten
• legalisering
controle en detentie

Vluchtelingenwerk Nederland: Procedures, wetten & beleid

WIJ ZIJN HIER betrekt nieuw onderkomen in leegstaand kantoorpand

1

Vandaag, 30 januari, heeft een deel van de groep onterecht afgewezen asielzoekers van WijZijnHier een nieuw onderkomen betrokken: Vluchtkade, een leegstaand kantoorpand op de Willem Fenengastraat 15 in Amsterdam Over Amstel.

Het is het achttiende pand dat de groep van WZH betrekt, sinds zij in september 2012 begon met actievoeren om aandacht te vragen voor het probleem dat zij niet weg kunnen uit Nederland, hoewel de IND dat wel van ze eist.

In de drie en half jaar van actievoeren van WZH hebben inmiddels 35% van de asielzoekers die onterecht zijn afgewezen, een verblijfsvergunning verkregen. Dat toont aan dat zeker 1/3 van de afwijzingen van de IND niet terecht en onzorgvuldig is geweest. Het merendeel van de onterecht afgewezen asielzoekers worden afgewezen omdat zij geen paspoort of identiteitsdocument kan overleggen om hun identiteit aan te tonen.De IND wijst hen dan af omdat hun vluchtverhaal niet geloofd wordt. Zij moeten dan binnen 28 dagen het land verlaten, maar kunnen niet weg omdat ze juist gevlucht zijn voor oorlog en geweld, of ambassades niet meewerken, of het onduidelijk is naar welk land ze terug zouden moeten. Sommige onterecht afgewezen asielzoekers verkeren al meer dan vijf jaar in Niemandsland.

 meer informatie: Salim 0684769789

 

2
3
room2