Monthly Archives: februari 2016

Oproep: buddy’s gezocht voor Wij Zijn Hier

wzhjustice2

Enkele maanden na het ontstaan van het vluchtelingenprotest Wij Zijn Hier in september 2012, is er een buddy project opgestart. De collectieve strijd voor een ander beleid, voor erkenning en respect, een menswaardig bestaan, is waar Wij Zijn Hier om draait. Maar individueel zijn er ook procedures te voeren en is er ook behoefte aan steun. Door de jaren heen is de groep op verschillende locaties terecht gekomen en wisselt de groep van samenstelling. Buddy’s komen en gaan. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe buddy’s, het liefst mensen die het een tijdje volhouden.

Wat doet een buddy?
Je gaat een of meerdere mensen individueel in hun procedure voor verblijfsrecht ondersteunen. Bijvoorbeeld door mee te gaan naar instanties, naar de advocaat, te helpen bij het verzamelen van documenten en het bieden van morele steun. Je kunt toegang tot communicatie bieden zoals internet, telefonie, postadres en taal. Vragen die je samen op een rijtje zet zijn om te beginnen: is er een goede advocaat betrokken, hoe staat de zaak ervoor en wat is er nodig? Je kunt samen het dossier doornemen en een plan maken en dit voorleggen aan een advocaat of de advocaat heeft al aangegeven wat er moet gebeuren en daar ga je samen aan werken. Daarnaast kan je ook helpen bij het verkrijgen van toegang tot medische hulp als dit nodig is. En je kunt een luisterend oor bieden of af en toe iets gezelligs ondernemen. Meestal heb je wekelijks contact, je ziet elkaar of spreekt elkaar telefonisch. Je kunt uitgaan van een tijdsbesteding van een dagdeel per week waarin je ook informatie opzoekt, meegaat naar afspraken en de mails op onze mailinglijst bijhoudt.
Je gaat een samenwerking aan waarbij degene die je ondersteunt aangeeft waar hij of zij ondersteuning bij kan gebruiken. Het gaat om haar/zijn leven.

buddy-bezoekt-azc
een buddy bezoekt in een azc een vluchteling die opnieuw in procedure is gegaan.

Achtergrond van de groep en hun procedures

De vluchtelingen van Wij Zijn Hier allemaal een bewogen geschiedenis. Ze hebben asiel aangevraagd, zijn afgewezen en aan de straat overgeleverd. Velen hebben daarna gezworven, soms maanden in detentie gezeten en zijn daarna weer geklinkerd (op straat gezet), omdat ze niet kunnen worden uitgezet. Sommigen zijn twee jaar in Nederland, anderen vijf, zeven jaar of meer. Uiteindelijk zijn ze bij Wij Zijn Hier terecht gekomen. Waar men er in ieder geval niet meer helemaal alleen voor staat, maar waar weinig privacy is en veel stress.

Het merendeel is afgewezen omdat ze geen paspoort/documenten hebben om hun identiteit te bewijzen en de IND het daarom niet bewezen acht dat ze uit bijvoorbeeld Zuid Soedan, Eritrea of Somalië komen. Ze kunnen alleen opnieuw een asielaanvraag doen als ze met nieuwe feiten of omstandigheden komen en hun identiteit en vluchtverhaal kunnen ‘bewijzen’. Dat is ingewikkeld, bijvoorbeeld omdat veel familieleden ook gevlucht zijn en ze het contact zijn verloren, of omdat er geen overheid is die wil meewerken of de IND beschouwt de situatie in het land als veilig genoeg. Bewijzen verzamelen is vaak ronduit onmogelijk. Maar sommige afgewezen vluchtelingen slagen er wel in, met behulp van een goede advocaat, een succesvolle herhaalde asielaanvraag in te dienen, naar het Europees Hof te gaan, een medische procedure te starten, etc. In de afgelopen twee jaar hebben ruim vijftig mensen binnen Wij Zijn Hier een verblijfsvergunning veroverd. Vaak met de steun van een buddy. Het is belangrijk om de mogelijkheden te onderzoeken en het te proberen.

Begin er niet te licht aan als buddy, het is een taai proces, er worden veel barricades tegen geworpen, het is frustrerend en het zit vaak vast, ook hier moet je mee om weten te gaan.

Lees hierover ook dit artikel van de Correspondent eens en dit artikel op onze website.

De locaties, voorzieningen en structuur
Wij Zijn Hier is in de loop der jaren verspreid over verschillende locaties in Amsterdam; de teller staat al op rond de 20 locaties. Geen van deze plekken is permanent. Vaak zitten de mensen in gekraakte panden en na een ontruiming moet er weer een andere woongelegenheid gezocht worden. Soms wordt er met de eigenaar van een locatie voor een bepaalde tijd een contract gesloten, soms wordt er heel snel ontruimd. Dit geeft natuurlijk veel stress en onzekerheid.

Bedankt_Wearehere_alleportretten11

De groep woont met veel bij elkaar, vaak met weinig privacy, beperkte voorzieningen (soms is er geen douche of geen keuken, geen verwarming of geen wasmachine, weinig elektriciteit of geen warm water). Het merendeel weet niet hoe het verder moet. Op dit moment is de groep verdeeld over 3 verschillende locaties. De aanwezige faciliteiten, het aantal kamers en het aantal bewoners verschilt per locatie. Er is een aantal supporters betrokken dat al vanaf het begin de groep ondersteunt of later is aangesloten. Die ondersteuning kan heel praktisch zijn zoals helpen zorgen voor eten en voorzieningen, support en solidariteit bij acties en medische ondersteuning van een aantal betrokken artsen en verpleegkundigen.

Het organiseren van het samenwonen en de koers van Wij Zijn Hier ligt in de handen van de vluchtelingen zelf. Dat is alles behalve makkelijk, des te indrukwekkender dat ze het al 3-en-een-half jaar volhouden inmiddels.

Profiel buddy
We zoeken naar vrijwilligers die bereid zijn gedurende een langere periode een vertrouwensrelatie op te bouwen met een vluchteling en hun tanden willen zetten in praktische/juridische ondersteuning. Het is geen gemakkelijk werk en het vereist doorzettingsvermogen, geduld en lange adem. Soms zijn mensen er psychisch niet best aan toe, ook daar moet je mee om kunnen gaan. Het gaat om heel persoonlijke zaken, dus het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat.

Belangrijke kenmerken van een buddy:
• doelstelling Wij Zijn Hier onderschrijven (kijk hiervoor op de website)
• zelfstandig en integer
• communicatief vaardig en sociaal
• gevoel voor verantwoordelijkheid
• flexibele en mensgerichte instelling
• stevig in de schoenen en doorzettingskracht
• mogelijk relevante opleiding/ (werk)ervaring
• het spreken van Arabisch, Frans en andere talen is handig maar geen vereiste

Je werkt in een team waarin we op elkaar terug kunnen vallen en met elkaar meedenken. Je hoeft nog geen ervaring te hebben met de vreemdelingenwet, dat leer je gaandeweg. Voor specifieke vragen hebben we een spreekuur. Het werk is divers en kan best zwaar zijn omdat de mensen met wie je werkt in een moeilijke positie zitten. Je moet ook met teleurstelling om kunnen gaan, zowel van jezelf als de persoon waarmee je werkt. Het proces is taai en vaak lukt het toch niet. Het geeft daarentegen veel voldoening als het wel lukt om perspectief in een zaak te brengen en je kunt ook veel energie krijgen van het samen strijden binnen Wij Zijn Hier voor een menswaardige behandeling van vluchtelingen.

We hebben helaas geen mogelijkheden tot onkostenvergoeding. Wel kan je hier creatief mee omgaan en bijv. vrienden en familie hierin een bijdrage vragen als ze deze zaak ook willen ondersteunen.

intake-buddys14
kennismakingsgesprek om buddy’s te werven


Intake en training

Als je er voor voelt om dit te gaan doen, houden we een kennismakingsgesprek om meer uit te leggen en te kijken of een goede match mogelijk is, deze kennismakingsgesprekken vinden plaats op zaterdagmiddag 5 maart en op dinsdagavond 8 maart. Daarnaast zal er op woensdagavond 16 maart een introductie zijn. We organiseren ook een workshop ‘inleiding vreemdelingenrecht’ , een juriste behandelt de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht (asiel en regulier) en wat je kunt doen om een goed dossier op te bouwen.

Heb je interesse? Meld je aan met een motivatie bij door een e-mail te sturen naar wahbuddies@gmail.com . Het is handig voor ons om te weten welke talen je spreekt en of je wellicht kennis hebt van specifieke landen waar we mee te maken hebben (met name Oost-, Centraal-, West- en Noord-Afrika). Vragen stellen kan ook via dit mailadres.

workshop-wzh-byuddy
buddy’s volgen een workshop over vreemdelingenrecht

– – –

Wij Zijn Hier is

een groep vluchtelingen in Amsterdam die van de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. Hun asielverzoek is geweigerd en er wordt van hen verwacht dat ze zelfstandig Nederland verlaten. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Dankzij de kracht van de vluchtelingen en de hulp van vele supporters, bestaat de groep al zo’n drie en een half jaar.

Voor meer informatie klik hier en hier.

Alvast wat interessante lees- en kijktips:

Documentaire ‘Outlawed‘, schetst een helder beeld van de situatie waar de mensen van WZH in zitten.

stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt: kenniscentrum)
• basisrechten
• legalisering
controle en detentie

Vluchtelingenwerk Nederland: Procedures, wetten & beleid