admin

Notweg

flr

 

Notweg Amsterdam

Storm overleefd

Het lijkt erop dat het kamp ook de windstoten heeft overleefd.
Joost Pothast ging vanmiddag op inspectie en berichtte het volgende:
We hebben (zo goed en zo kwaad) extra stormlijnen aan de achterste tent vastgemaakt, dat is de meest kritische bij deze windrichting. gelukkig houdt de bebouwing nog aardig wat tegen, anders had het kamp nu alsnog in Noord gelegen. Als de wind zoals voorspeld nu gaat afnemen moet het echter wel goed gaan, hoewel ik vanmiddag bij sommige windstoten naast die tent ook m’n hart moest vastgehouden… Een punt is ook dat wat voor haringen door moet gaan, bij ieder windstoot weer losgetrokken worden. De kampbewoners zullen ze zolang iedere keer weer opnieuw vast moeten hameren. Achter de tenten is het trouwens ook niet bepaald een frisse boel, ik mag hopen dat de rechter daar niet geweest is (of juist wel ;-).
Frisse groet, Joost

Notweg

Notweg Amsterdam

Notweg

Notweg Amsterdam

Notweg Amsterdam

UITZETTEN LUKTE NIET, DUS…

De politiek heeft de problemen van uitgeprocedeerde asielzoekers verergerd, en moet ze nu oplossen, stelt Thomas Spijkerboer.

Sir E.E. van der Laan LLM Mayor of Amsterdam

To: Sir E.E. van der Laan LLM Mayor of Amsterdam City Hall Amsterdam Van: WIJ ZIJN HIER Encampment at Notweg 32 Spokesperson Ahmed 1068 LL Amsterdam Osdorp Amsterdam, 5 November 2012 Dear Sir van der Laan, During your visit at the demonstrative encampment WE ARE HERE of refugees on the street in Osdorp, you made an urgent request to the demonstrators to reduce their number to a maximum of sixty persons. You also invited to register themselves with the GGD with a view to temporary shelter. We are pleased to present you a few proposals which meet your concerns about the camp and which also supply the expressed wishes of the general meeting of the camp, briefly: together, safe and visible.   Your most urgent concern is that in your view there are staying too many people in the camp. That’s why we propose to confer – short-term – with us about the possibilities of obtaining a building under the responsibility of the Foundation Refugees off the street, in formation (Stichting Vluchtelingen van de Straat i.o.). Please find the brochure and the articles of bylaws hereby. The plan of Refugees off the street is to find a building where the refugees can be together, safe and also visible. They wish to continue their demonstration in the building. It is the express wish of the refugees to only move into the building, if the City can approve this plan. For the design and management of the building the foundation Refugees off the street will act as guarantor. Its executive committee is leaded by initiator Joost Pothast, architect, and Fred Stammeshaus, founder and manager of Urban Resort. As you already know, the demonstrators refused your request to register witht the GGD with the view to shelter for the night as part of the ‘winter cold regulation’. Last Saturday they have collectively rejected that option because it is at right angles to their formulated wishes: together, safe and visible. The building that we try to find among the countless empty buildings in Amsterdam, will house a program of activities which will be supported by the undermentioned supporting organisations and numerous designers and artists under the direction of Jo van der Spek of M2M and Diana Krabbendam of The Beach Company and Nieuw West Expres. At the same time the building could help to solve the problem of temporary shelter during the winter for refugees without a roof over their head. Since the start of the encampment in Osdorp the efforts of the supporting organisations and persons are aiming at lasting, pragmatic and step by step solutions. We expressed this in our opinion article in het Parool dd. October 3, 2012. This article was also an appeal for cooperationweg to find creative solutions.   We therefore ask you again to explore this approach and by doing so to clear the way to find creative solutions. We are confident that you will let us know soon when you have the opportunity to deliberate with us on this matter. Respectfully, On behalf of WE ARE HERE: Ahmed from Somalia, spokesperson camp Mamadou from Guinée, in behalf of the Francophones in the camp Supporting organisations: Stichting M2M Jo van der Spek Van Ostadestraat 49 1073 SN Amsterdam Tel.. 0651069318 en 0686263381 E-mail: m2m@streamtime.org Stichting i.o. Vluchtelingen van de Straat Joost Pothast Tel. 0611800889   E-mail: vluchtelingenvandestraat@gmail.com Women against deportation / Vrouwen tegen uitzetting Marjan Sax Mieke Maassen Nova Zemblastraat 598 1013 RP Amsterdam E-mail: mmaassen@xs4all.nl

Initiatiefgroep gaat samen met de dakloze vluchtelingen van het tentenkamp WIJ ZIJN HIER op zoek naar een gebouw

Van Stichting i.o. Vluchtelingen van de Straat en WIJ ZIJN HIER. Amsterdam, Maandag 6 november 2012 Initiatiefgroep gaat samen met de dakloze vluchtelingen van het tentenkamp WIJ ZIJN HIER op zoek naar een gebouw. De stichting in oprichting Vluchtelingen van de Straat gaat bijdragen aan een oplossing voor alle partijen die betrokken zijn bij de noodsituatie en de demonstratie van vluchtelingen op straat die sinds 25 september een tentenkamp hebben in Osdorp. Deze bijdrage bestaat uit een eigen gebouw voor de vluchtelingen. In dit gebouw zullen de vluchtelingen samen kunnen blijven, een veilige en beschutte plek hebben en zichtbaar blijven voor de samenleving. Het initiatief is genomen door een groep architecten, kunstenaars, journalisten en academici in Amsterdam. Het plan is in nauw overleg met WIJ ZIJN HIER ontwikkeld en wordt vandaag gepresenteerd aan burgemeester Eberhard van de Laan met het verzoek om mee te werken aan deze oplossing van het beleidsdilemma waar het openbaar bestuur mee geconfronteerd wordt. Dit plan vormt onderdeel van het antwoord van WIJ ZIJN HIER dat vanmorgen om 9 uur aan de burgemeester is overhandigd door Mr. Ursula Weitzel van Bohler Advocaten als advocaat en contactpersoon namens WIJ ZIJN HIER. Achtergrond De uitgeprocedeerde asielzoekers die in een tentenkamp in Amsterdam Osdorp verblijven, willen niet uit elkaar worden gehaald. Daarom kunnen zij niet zonder meer voldoen aan de eis van de burgemeester om het kamp in te krimpen en bij vorst verdeeld te worden over diverse noodopvangadressen in Nederland. Volgens de vluchtelingen leidt opsplitsing ertoe dat de politieke boodschap van het tentenkamp – dat officieel als demonstratie is aangemerkt – niet meer kan worden uitgedragen. Bij zijn bezoek aan het demonstratieve tentenkamp in Osdorp (Notweg 32, 1068 LL Amsterdam) stelde burgemeester Eberhard van der Laan dat 33 mensen het kamp op korte termijn dienen te verlaten, omdat het volgens de telling van de gemeente te vol zou zijn. Bovendien moeten de vluchtelingen zich laten registreren bij de GG&GD. De gemeentelijke gezondheidsdienst is verantwoordelijk voor noodopvang, maar doet dat in eigen regio. In de praktijk zou dit betekenen dat de vluchtelingen – die uit verschillende gedeelten van Nederland afkomstig zijn – worden opgesplitst. Daarmee loopt volgens de vluchtelingen het politieke initiatief van het kamp ernstig gevaar. Doel van de vluchtelingen, die zich hebben georganiseerd onder de naam WIJ ZIJN HIER, is om zich te laten horen, en hun uitzichtloze positie aan de kaak te stellen. Het gaat hier om mensen die zijn uitgeprocedeerd, maar niet kunnen worden uitgezet. Tot dusverre was deze kwetsbare groep vooral bezig met overleven, onzichtbaar aan de rand van de samenleving, met nauwelijks rechten en onder voortdurende dreiging van vreemdelingendetentie. Nu hebben zij ruimte veroverd om in dialoog te treden met hun directe omgeving en met de samenleving. Daarmee roepen ze het beleid ter verantwoording dat hen in deze positie heeft gebracht en eisen zij het recht en een kans op een menswaardig bestaan. Van der Laan heeft het kamp weliswaar aangemerkt als demonstratie, maar de groep vluchtelingen vreest dat opsplitsing het einde betekent van de vele initiatieven in het kamp, en de onderlinge saamhorigheid. Vluchteling Kaamila omschrijft het als ‘We are together, one hand one heart’ Een groep architecten, kunstenaars, journalisten en academici heeft het initiatief genomen om voor de vluchtelingen een gebouw te verwerven, en ondersteuning te bieden bij het beheer ervan. Het gebouw, dat de naam ‘Huis van Hoop’ gaat dragen, moet bijdragen aan een oplossing. Op korte termijn kan het gebouw onderdak bieden aan de vluchtelingen, wat met het oog op de naderende winter van levensbelang is. Tegelijkertijd kunnen in het huis vluchtelingen op straat een menswaardig bestaan opbouwen, en de dialoog met de samenleving verdiepen. Voor dit doel wordt de stichting onder de naam Vluchtelingen van de Straat opgericht. De stichting is op zoek naar mensen die hun netwerk, middelen en expertise willen inzetten om een geschikt gebouw te vinden. De initiatiefgroep doet een dringend beroep op de gemeente Amsterdam om mee te werken aan deze creatieve benadering van het complexe vraagstuk dat door de acties van vluchtelingen op straat zichtbaar is geworden. ___________________ Noot voor de pers: Contact: VluchtelingenvandeStraat: Tel. 06 11800889 E-mail: vluchtelingenvandestraat@gmail.com Contact namens Stichting M2M: Jo van der Spek, Tel. 0651069318 en 0686263381 Email: m2m@streamtime.org Woordvoerder namens WIJ ZIJN HIER Ahmed Tel. 0685096986 In de bijlage: De brief van WIJ ZIJN HIER aan burgemeester Van der Laan Voor meer informatie kunt u ook terecht op: LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/VluchtelingenvandeStraat Website: http://vluchtelingenvandestraat.wordpress.com/ Twitter: http://vluchtelingenvandestraat.wordpress.com/ Email: vluchtelingenvandestraat@gmail.com Postadres: St. M2M, Van Ostadestraat 49 1073 SN Amsterdam

Open Letter to Lodewijk Asscher (the new Vice-Prime Minister of Holland)

Amsterdam, 1 November 2012   Dear Lodewijk, You have surprised us again. You are moving from Amsterdam to The Hague. From vice-Mayor you will be Vice-Prime Minister. In Amsterdam you decided that the tent camp of refugees on the street was a demonstration. Therefore it could stay. Thank you. We are a group of citizens from Amsterdam and elsewhere, who are shocked by the injustice tnat has become visible through a range of actions by asylum seekers who have exhausted their procedures. We are people who want to help to find a solution. We are also here to look with the refugees and listen to them, to people fighting for their existence. One of us, Thomas Spijkerboer, professor of Migration Law at the Free University, gave a public lecture last Wednesday in the camp in Osdorp. He explained in English, Dutch and French what you, your party (PvdA) and your Government have in mind for refugees, asylum seekers and those who have been turned down. We can sum up the reactions of the shocked refugees in one word: Why? Why do you, and your party, continue with making a law that makes illegal residency a crime?Why do you pardon children and make room for trafficked and maltreated women and do you not try to deal with the essence of the problem. The essence is that Nederland does not know how to deal with the 50.000 people who have got stuck in the swamp. They do not get a chance to make a life here. They cannot travel to another country. They cannot and dare not return to their own countries. They have nowhere to go. And you tell them now that they can demonstrate, but at the same time you declare them criminal offenders for being here. We are at a loss to explain your position. We know Lodewijk Asscher as a man who is always prepared to explain his policies and test them in the neighbourhoods and school of Amsterdam. Do stick to that habit as you move to The Hague! Surprise us once more before you leave. Come to the camp en tell the campers what you are doing. There are camps in Amsterdam and in The Hague, so you have a choice. With warm regards Jo van der Spek M2M, Migrant 2 Migrant Foundation Thomas Spijkerboer, Free University Mieke Maassen en Marjan Sax, Women against Deportation.

Sir E.E. van der Laan LLM Mayor of Amsterdam

To: Sir E.E. van der Laan LLM Mayor of Amsterdam City Hall Amsterdam Van: WIJ ZIJN HIER Encampment at Notweg 32 Spokesperson Ahmed 1068 LL Amsterdam Osdorp Amsterdam, 5 November 2012 Dear Sir van der Laan, During your visit at the demonstrative encampment WE ARE HERE of refugees on the street in Osdorp, you made an urgent request to the demonstrators to reduce their number to a maximum of sixty persons. You also invited to register themselves with the GGD with a view to temporary shelter. We are pleased to present you a few proposals which meet your concerns about the camp and which also supply the expressed wishes of the general meeting of the camp, briefly: together, safe and visible.   Your most urgent concern is that in your view there are staying too many people in the camp. That’s why we propose to confer – short-term – with us about the possibilities of obtaining a building under the responsibility of the Foundation Refugees off the street, in formation (Stichting Vluchtelingen van de Straat i.o.). Please find the brochure and the articles of bylaws hereby. The plan of Refugees off the street is to find a building where the refugees can be together, safe and also visible. They wish to continue their demonstration in the building. It is the express wish of the refugees to only move into the building, if the City can approve this plan. For the design and management of the building the foundation Refugees off the street will act as guarantor. Its executive committee is leaded by initiator Joost Pothast, architect, and Fred Stammeshaus, founder and manager of Urban Resort. As you already know, the demonstrators refused your request to register witht the GGD with the view to shelter for the night as part of the ‘winter cold regulation’. Last Saturday they have collectively rejected that option because it is at right angles to their formulated wishes: together, safe and visible. The building that we try to find among the countless empty buildings in Amsterdam, will house a program of activities which will be supported by the undermentioned supporting organisations and numerous designers and artists under the direction of Jo van der Spek of M2M and Diana Krabbendam of The Beach Company and Nieuw West Expres. At the same time the building could help to solve the problem of temporary shelter during the winter for refugees without a roof over their head. Since the start of the encampment in Osdorp the efforts of the supporting organisations and persons are aiming at lasting, pragmatic and step by step solutions. We expressed this in our opinion article in het Parool dd. October 3, 2012. This article was also an appeal for cooperationweg to find creative solutions.   We therefore ask you again to explore this approach and by doing so to clear the way to find creative solutions. We are confident that you will let us know soon when you have the opportunity to deliberate with us on this matter. Respectfully, On behalf of WE ARE HERE: Ahmed from Somalia, spokesperson camp Mamadou from Guinée, in behalf of the Francophones in the camp Supporting organisations: Stichting M2M Jo van der Spek Van Ostadestraat 49 1073 SN Amsterdam Tel.. 0651069318 en 0686263381 E-mail: m2m@streamtime.org Stichting i.o. Vluchtelingen van de Straat Joost Pothast Tel. 0611800889   E-mail: vluchtelingenvandestraat@gmail.com Women against deportation / Vrouwen tegen uitzetting Marjan Sax Mieke Maassen Nova Zemblastraat 598 1013 RP Amsterdam E-mail: mmaassen@xs4all.nl

Initiatiefgroep gaat samen met de dakloze vluchtelingen van het tentenkamp WIJ ZIJN HIER op zoek naar een gebouw.

Van Stichting i.o. Vluchtelingen van de Straat en WIJ ZIJN HIER. Amsterdam, Maandag 6 november 2012 Initiatiefgroep gaat samen met de dakloze vluchtelingen van het tentenkamp WIJ ZIJN HIER op zoek naar een gebouw. De stichting in oprichting Vluchtelingen van de Straat gaat bijdragen aan een oplossing voor alle partijen die betrokken zijn bij de noodsituatie en de demonstratie van vluchtelingen op straat die sinds 25 september een tentenkamp hebben in Osdorp. Deze bijdrage bestaat uit een eigen gebouw voor de vluchtelingen. In dit gebouw zullen de vluchtelingen samen kunnen blijven, een veilige en beschutte plek hebben en zichtbaar blijven voor de samenleving. Het initiatief is genomen door een groep architecten, kunstenaars, journalisten en academici in Amsterdam. Het plan is in nauw overleg met WIJ ZIJN HIER ontwikkeld en wordt vandaag gepresenteerd aan burgemeester Eberhard van de Laan met het verzoek om mee te werken aan deze oplossing van het beleidsdilemma waar het openbaar bestuur mee geconfronteerd wordt. Dit plan vormt onderdeel van het antwoord van WIJ ZIJN HIER dat vanmorgen om 9 uur aan de burgemeester is overhandigd door Mr. Ursula Weitzel van Bohler Advocaten als advocaat en contactpersoon namens WIJ ZIJN HIER. Achtergrond De uitgeprocedeerde asielzoekers die in een tentenkamp in Amsterdam Osdorp verblijven, willen niet uit elkaar worden gehaald. Daarom kunnen zij niet zonder meer voldoen aan de eis van de burgemeester om het kamp in te krimpen en bij vorst verdeeld te worden over diverse noodopvangadressen in Nederland. Volgens de vluchtelingen leidt opsplitsing ertoe dat de politieke boodschap van het tentenkamp – dat officieel als demonstratie is aangemerkt – niet meer kan worden uitgedragen. Bij zijn bezoek aan het demonstratieve tentenkamp in Osdorp (Notweg 32, 1068 LL Amsterdam) stelde burgemeester Eberhard van der Laan dat 33 mensen het kamp op korte termijn dienen te verlaten, omdat het volgens de telling van de gemeente te vol zou zijn. Bovendien moeten de vluchtelingen zich laten registreren bij de GG&GD. De gemeentelijke gezondheidsdienst is verantwoordelijk voor noodopvang, maar doet dat in eigen regio. In de praktijk zou dit betekenen dat de vluchtelingen – die uit verschillende gedeelten van Nederland afkomstig zijn – worden opgesplitst. Daarmee loopt volgens de vluchtelingen het politieke initiatief van het kamp ernstig gevaar. Doel van de vluchtelingen, die zich hebben georganiseerd onder de naam WIJ ZIJN HIER, is om zich te laten horen, en hun uitzichtloze positie aan de kaak te stellen. Het gaat hier om mensen die zijn uitgeprocedeerd, maar niet kunnen worden uitgezet. Tot dusverre was deze kwetsbare groep vooral bezig met overleven, onzichtbaar aan de rand van de samenleving, met nauwelijks rechten en onder voortdurende dreiging van vreemdelingendetentie. Nu hebben zij ruimte veroverd om in dialoog te treden met hun directe omgeving en met de samenleving. Daarmee roepen ze het beleid ter verantwoording dat hen in deze positie heeft gebracht en eisen zij het recht en een kans op een menswaardig bestaan. Van der Laan heeft het kamp weliswaar aangemerkt als demonstratie, maar de groep vluchtelingen vreest dat opsplitsing het einde betekent van de vele initiatieven in het kamp, en de onderlinge saamhorigheid. Vluchteling Kaamila omschrijft het als ‘We are together, one hand one heart’ Een groep architecten, kunstenaars, journalisten en academici heeft het initiatief genomen om voor de vluchtelingen een gebouw te verwerven, en ondersteuning te bieden bij het beheer ervan. Het gebouw, dat de naam ‘Huis van Hoop’ gaat dragen, moet bijdragen aan een oplossing. Op korte termijn kan het gebouw onderdak bieden aan de vluchtelingen, wat met het oog op de naderende winter van levensbelang is. Tegelijkertijd kunnen in het huis vluchtelingen op straat een menswaardig bestaan opbouwen, en de dialoog met de samenleving verdiepen. Voor dit doel wordt de stichting onder de naam Vluchtelingen van de Straat opgericht. De stichting is op zoek naar mensen die hun netwerk, middelen en expertise willen inzetten om een geschikt gebouw te vinden. De initiatiefgroep doet een dringend beroep op de gemeente Amsterdam om mee te werken aan deze creatieve benadering van het complexe vraagstuk dat door de acties van vluchtelingen op straat zichtbaar is geworden. ___________________ Noot voor de pers: Contact: VluchtelingenvandeStraat: Tel. 06 11800889 E-mail: vluchtelingenvandestraat@gmail.com Contact namens Stichting M2M: Jo van der Spek, Tel. 0651069318 en 0686263381 Email: m2m@streamtime.org Woordvoerder namens WIJ ZIJN HIER Ahmed Tel. 0685096986 In de bijlage: De brief van WIJ ZIJN HIER aan burgemeester Van der Laan Voor meer informatie kunt u ook terecht op: LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/VluchtelingenvandeStraat Website: http://vluchtelingenvandestraat.wordpress.com/ Twitter: http://vluchtelingenvandestraat.wordpress.com/ Email: vluchtelingenvandestraat@gmail.com Postadres: St. M2M, Van Ostadestraat 49 1073 SN Amsterdam

Open Letter to Lodewijk Asscher (the new Vice-Prime Minister of Holland)

Amsterdam, 1 November 2012   Dear Lodewijk, You have surprised us again. You are moving from Amsterdam to The Hague. From vice-Mayor you will be Vice-Prime Minister. In Amsterdam you decided that the tent camp of refugees on the street was a demonstration. Therefore it could stay. Thank you. We are a group of citizens from Amsterdam and elsewhere, who are shocked by the injustice tnat has become visible through a range of actions by asylum seekers who have exhausted their procedures. We are people who want to help to find a solution. We are also here to look with the refugees and listen to them, to people fighting for their existence. One of us, Thomas Spijkerboer, professor of Migration Law at the Free University, gave a public lecture last Wednesday in the camp in Osdorp. He explained in English, Dutch and French what you, your party (PvdA) and your Government have in mind for refugees, asylum seekers and those who have been turned down. We can sum up the reactions of the shocked refugees in one word: Why? Why do you, and your party, continue with making a law that makes illegal residency a crime?Why do you pardon children and make room for trafficked and maltreated women and do you not try to deal with the essence of the problem. The essence is that Nederland does not know how to deal with the 50.000 people who have got stuck in the swamp. They do not get a chance to make a life here. They cannot travel to another country. They cannot and dare not return to their own countries. They have nowhere to go. And you tell them now that they can demonstrate, but at the same time you declare them criminal offenders for being here. We are at a loss to explain your position. We know Lodewijk Asscher as a man who is always prepared to explain his policies and test them in the neighbourhoods and school of Amsterdam. Do stick to that habit as you move to The Hague! Surprise us once more before you leave. Come to the camp en tell the campers what you are doing. There are camps in Amsterdam and in The Hague, so you have a choice. With warm regards Jo van der Spek M2M, Migrant 2 Migrant Foundation Thomas Spijkerboer, Free University Mieke Maassen en Marjan Sax, Women against Deportation.

Our House of Hope

First sketch by architect Joost Pothast. What is missing? Wat voeg jij toe aan dit eerste ontwerp van ons Hoophuis?