7 juli 2016 DEMONSTRATIE WIJ ZIJN HIER

demo geen mens is illegaal 084

DEMONSTRATIE WIJ ZIJN HIER

AFGEWEZEN VLUCHTELING HASHIM GMAL VAN DE GROEP WIJ ZIJN HIER OP RAND VAN DOOD

GROEP VAN 140 WIJ ZIJN HIER VLUCHTELINGEN MOETEN PAND VERLATEN OMDAT DE GEMEENTE AMSTERDAM HET HUIDIGE ONDERKOMEN WIL VERHUREN AAN HET RIJKS VASTGOED DIENST VOOR EEN ONDERKOMEN VAN 1 VAN DE MINISTERIES.

Demonstratie donderdag 7 juli: VG / IND/ STADHUIS
09.45. Verzamelen bij VG. Pieter Calandlaan 1
10.O0 Demonstratie starten en lopen naar de IND op Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam
10.45 Rally, toespraken, ritueel bij de IND
11.45 Demonstranten lopen naar het STADHUIS, Amstel 1, Amsterdam
12.30 Rally bij de Gemeenteraad

Wij roepen iedereen op om mee te doen aan het verspreiden van het nieuws over geplande demonstratie op donderdag 7 juli. Er zal een tocht zijn van alle bewoners van de VG (Vluchtgemeente) met aanhang naar IND en naar het Stadhuis.

DE BEHOEFTIGHEID VAN DE GROEP “WIJ ZIJN HIER” IS HOOG!

WIJ ZIJN HIER LUIDT DAAROM BIJ DEZE DE NOODKLOK

HELP / WIJ ZITTEN DIEP IN HET ASIELGAT / WIJ HEBBEN 0 RECHTEN / WIJ WONEN IN NIEMANDSLAND &
WIJ ZIJN VOLLEDIG AANGEWEZEN OP PARTICULIER INITIATIEF OMDAT DE OVERHEID ONS OP STRAAT ZET.
WIJ MOGEN NIET BLIJVEN MAAR WORDEN OOK NIET UITGEZET

13568815_1194730827227145_3693851022392622748_o

Onze Broeder HASHIM GMAL (33 jaar uit Soedan) was zo wanhopig van alle jaren waarin hij geen stap verder kwam en een doelloos leven leidde, dat hij het water in is gelopen. Hij is letterlijk in het ‘asielgat’ verdronken (zelfmoord-poging). Momenteel ligt hij in het ziekenhuis op de intensive care in coma en schommelt op de rand van leven en dood. Hij zal de poging die hij deed waarschijnlijk niet overleven.

Help ons! Hoe krijgen onze jongens, meisjes, vrouwen en mannen weer wat aandacht! Wij zijn kwetsbaar en kampen met psychische problemen die naarmate de tijd verstrijkt, alleen maar toenemen.

Hashim die nu in het ziekenhuis ligt is een typisch geval van een radeloos persoon, die als gevolg van het Nederlandse asielbeleid zijn dood tegemoet is gelopen.

De behoeftigheid van de groep WIJ ZIJN HIER is met name nu erg actueel omdat alle 140 WIJ ZIJN HIER bewoners van het huidige pand, het voormalige stadsdeelkantoor in Amsterdam West, op 1 augustus moeten verlaten. De gemeente wil het gebouw aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie verhuren. Althans, dat is de bedoeling van burgemeester Van der Laan! Hoe wrang!

Van de groep vluchtelingen die naar Nederland komt heeft naar schatting 13 tot 25 procent een Posttraumatische Stresstoornis (PTSS) of depressie. Bij Hashim –is het trauma versterkt omdat er geen oplossing leek te zijn voor zijn persoonlijke situatie. Hashim is niet de eerste vluchteling van WIJ ZIJN HIER die door wanhoop gedreven op de rand van de dood komt.

WIJ ZIJN HIER vraagt opnieuw uw aandacht voor onze behoeften
• EEN ONDERKOMEN
• MENTALE ZORG
• VOEDSEL
• GEZONDHEIDSZORG
• TANDARTS ZORG
• ONDERWIJS
• WERK

DE GROEP WIJ ZIJN HIER

Wij, de vluchtelingen van ‘WIJ ZIJN HIER zijn tussen wal en schip terecht gekomen. Wij komen uit Somalië, Eritrea, Ethiopië, Libië, Soedan, Zuid- Soedan en verschillende landen in West- en Centraal-Afrika, zoals Ivoorkust, Centrale Republiek, Burundi en Congo. In de Nederlandse ambtsberichten en in rapporten van Amnesty International, UNHCR en Human Rights Watch wordt de mensenrechtensituatie in deze landen als alarmerend en zorgwekkend omschreven. Wij hebben hier stuk voor stuk een asielaanvraag gedaan, maar onze aanvragen zijn afgewezen. Na afwijzing zijn wij verplicht om Nederland binnen 48 uur vrijwillig te verlaten. Wij kunnen echter niet aan deze verplichting voldoen omdat de landen, waar we naar terug zouden moeten keren, onveilig zijn door oorlog of mensenschendingen. Ambassades weigeren ook herhaaldelijk inreisvisa. Velen van ons zijn voor gruwelijke situaties gevlucht en/of hebben een traumatische vlucht meegemaakt. Vervolgens verkeren velen van ons in Nederland al jarenlang in traumatische situaties. We lopen voortdurend het risico gearresteerd te worden omdat we geen papieren hebben.

Als er een groep vluchtelingen is die uw steun nodig heeft, is het wel onze groep.

De overheid weigert het niet-sluitende asielbeleid te onderkennen en blijft herhalen dat de vluchtelingen die zeggen niet terug te kunnen, weigeren mee te werken aan hun terugkeer. Op dit moment zijn er 62 vluchtelingen van WIJ ZIJN HIER, die eerst waren afgewezen, erin geslaagd een verblijfsvergunning te veroveren. Daarmee wordt aantoonbaar gemaakt dat de beslissingen van de IND om mensen af te wijzen, in veel gevallen onzorgvuldig en onjuist zijn geweest.

AANKONDIGING DEMONSTRATIE
WIJ ZIJN HIER LUIDT BIJ DEZE DE NOODKLOK

Demonstratieschema donderdag 7 juli: VG / IND/ STADHUIS
09.45. Verzamelen bij VG. Pieter Calandlaan 1
10.O0 Demonstratie starten en lopen naar de IND op Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam
10.45 Rally, toespraken, ritueel bij de IND
11.45 Demonstranten lopen naar het STADHUIS, Amstel 1, Amsterdam
12.30 Rally bij de Gemeenteraad

Site: http://wijzijnhier.org/
Facebook: https://www.facebook.com/WijZijnHier
Twitter: https://twitter.com/wijzijnhierNL

Contacten voor de Pers:
Khalid Jone (Soedan) : 06 84307241
Sinan Abdullah Rehman Khan: 06 85236353