Parlementslid Marit Maij (PvdA) in het Vluchtkantoor

Verslag: Alied Blom

Op maandagochtend 14 oktober is op uitnodiging van VTU Tweede-kamerlid
Marit Maij (PvdA) in het Vluchtkantoor geweest om van enkele
vluchtelingenvrouwen het verhaal te horen. VTU hoopte hiermee haar, en via
haar wellicht de PvdA, enig begrip bij te brengen van de tekortkomingen
van de Nederlandse asielprocedure.

Nadat zij in het Vluchtkantoor was rondgeleid door Oumar, Thomas en
Bahisha, heeft Maij gedurende ruim twee en een half uur de geschiedenissen
aangehoord van drie vrouwen, Abeba, Freweyni en Ruth uit Eritrea, daarbij
getolkt door Negede. Wij hadden de vrouwen voorbereid om hun hele verhaal
te vertellen, en dat hebben ze heel overtuigend gedaan. Er waren nog zeker
twaalf andere vrouwen aanwezig die in doodse stilte alles aanhoorden.

Wij wilden twee dingen duidelijk maken aan Maij: dat het werkelijke
vluchtmotief van deze vrouwen helemaal niet aan de orde is geweest in de
uiterst onzorgvuldige asielprocedure, en waarom zij onmogelijk terug
kunnen naar hun land.

De vragen van Maij hadden vooral betrekking op de procedure: ‘hoe vaak heb
je je advocaat gesproken?’, ‘hoe lang duurde het voor je werd afgewezen?’,
‘heb je hulp gekregen van VluchtelingenWerk?’ en ‘hoeveel heb je moeten
betalen aan je ‘reisagent’?’.
In de korte discussie die we hadden, heeft ze twee keer benadrukt dat het
toch om individuele gevallen gaat en dat ze niet als groep beoordeeld
kunnen en mogen worden. Onze tegenwerping dat het weliswaar om individuele
gevallen gaat, maar dat ze een aantal factoren gemeenschappelijk hebben,
bijvoorbeeld dat de beoordeling van deze ‘individuele gevallen’ door de IND ernstig
tekort schiet en dat ze niet terug kunnen keren naar het land van herkomst,
werd door haar niet echt gehoord.

Marit Maij is te veel politicus om zich direct omver te laten praten, maar
wij hopen in een vervolgafspraak begin november haar nog wat onder druk te
zetten.

VTU: Marjan Sax, Ellen Santen, Negede Kumbi, Mieke Maassen, Marijke
Crusifix, Alied Blom

Geef een reactie