thanks for who help we are here

Beste lezers, supporters en volgers …

We willen graag de leden van de Kerk De Bron te bedanken voor hun steun aan ons met het vervoer.

Dus, moeten jullie al weten dat hebben we al onze resterende koelkasten, tv’s … hersteld van de magazijn waar ze in veiligheid werden gehouden.

Bedandt allen nogmaals voor alles wat jullie doen voor ons.

ActieGroep “Wij Zijn Hier”

Dear readers, supporters & followers..

We would like to thank members of Church De Bron for their support for providing us with transport.

So, you should all know that we already got our remaining fridges, tv’s… from the store where they were kept in safety.

Thank you all again for everything you are doing for us.

Action Group “We Are Here”

Geef een reactie