WE ARE HERE 4 FREEDOM FESTIVAL

14188234_1241841602516067_7004970568192464077_o

[english below]

Zondag 4 September
Van 14 tot 22.00 uur.
Vluchtgemeente
Pieter Calandlaan 1
Bij Station Lelylaan

Een uitnodiging van de vluchtelingen van Wij Zijn Hier aan alle betrokken of geïnteresseerde mensen om de vierde verjaardag van Wij Zijn Hier mee te komen vieren! Ontmoet de vluchtelingen en hun verhalen, bekijk de geschiedenis van vier jaar Wij Zijn Hier via een fototentoonstelling of film, luister naar de speeches van de huidige en voormalige actieve vluchtelingen of kom gezellig dansen en eten.

Een speciale uitnodiging aan alle (voormalige) supporters vanaf 2012 tot nu: De vluchtelingen willen jullie bedanken voor jullie inzet voor de groep en voor jullie hulp bij het zichtbaar maken van het asielgat.

14 uur Deur open

Syrische salade bar en niet-alcoholische drankjes.

Meet and greet the refugees.

Entree FREE, donations welcome.

PROGRAMMA

Manette Ingenegeren – Foto expositie
Vier jaar meebewegen met We Are Here.

Djamal – Film Programma met o.a.

Alexandra Jansse is in september 2013 op eigen initiatief begonnen de groep WIJ ZIJN HIER te filmen. De aanleiding was toen net zo duidelijk als nu: Er is een vergeten groep in het asielbeleid; asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar ook niet terug kunnen. Dit heeft geresulteerd in de gelijknamige documentaire WIJ ZIJN HIER!

Rasta Fortune’s Room – Kom kijken in mijn kamer!

Teun Castelein – Rederij Lampedusa
vaart rond van 13.30 tot 15.30 (Aan boord maximaal 12 mensen).

Sinds de zomer van 2015 varen we in twee vluchtboten ver de Hollandse wateren. Deze boten hebben we gekregen van de Italiaanse autoriteiten. We nodigen je uit om met ons meet e varen.
Wie wij zijn?We zijn een collectief uit Syrië, Ethiopië en Eritrea. Amnders dan je zou verwachten varen we voor ons plezier en zo proberen we deel te worden van de Nederlandse cultuur van de pleziervaart.

Godfrey Lado – Forgotten Stones
performance met een boodschap. 17.00

Veel talenten worden niet gezien, maar verwaarloosd, blijven onontdektThere vergeten en zelfs ondermijnd, ongeacht ras en kleur, geslacht en sexuele voorkeur, soviale en professionale achtergrond. Dit zijn de vergeten stenen.

Lands of Sheraga – Introductie Workshop

Wij zorgen voor de wereld en alles er leeft.

Samenkomst om 18.00 uur: Where Are We?

Welkom speech, verslag van de demo afgelopen vrijdag, verhalen van de afgelopen vier jaar en een brainstorm over een betere toekomst. Voor jou en voor mij.

Samen eten met de Guerrilla Kitchen om 19.00 uur.

Live jamming met de WE ARE HERE band

Support: Guerrilla Kitchen, Migrant 2 Migrant, Theaterstraat. Met financiële steun van XminY, Vrije Bond WG Fonds, Vrouwen tegen Uitzetting.

D O N A T I E S

Stichting XminY NL39
INGB 0000 6090 60
o.v.v. We Are Here 4

Vrouwen Tegen Uitzetting
NL57 INGB 0006 4956 66
o.v.v. We Are Here 4

************  ENGLISH   ***************

WE ARE HERE 4 FREEDOM FESTIVAL

Sunday 4th of September
From 2 till 10 pm
Vluchtgemeente
Pieter Calandlaan 1
Near Station Lelylaan

An invitation from the refugees of We Are Here to all involved or interestes people to celebrate the 4th anniversary of WE ARE HERE with us!
Meet the refugees and their stories, experience the history of four years We Are Here through a photo exhibition or documentary, listen to the speeches and stories of today’s and former refugee activists. Or just come and dance and eat.

A special invitation to all the (former) supporters since 2012 until now: The refugees like to thank you for you efforts for the group and for helping to make the black hole of the asylum system visible.

2 p.m. Door Open

Syrian salad bar and non-alcoholic drinks
Meet and greet the refugees.

FREE entrance, donations are welcome.

PROGRAM

Manette Ingenegeren – Photo exposition
Four years moving with We Are Here.

Djamal – Film Program

Alexandra Jansse started to film WRE ARE HERE in september 2013. The reason is still urgent: there is a group of asylum seekers that are not allowed to stay in The Netherlands , but can´t return to their country either.

Rasta Fortune’s Room – Have a look!

Godfrey Lado – Forgotten Stones
performance with a message. 16.00

There are many overlooked talents, neglected talents, undiscovered talents, forgotten talents and even sabotaged talents, regardless of race and color, gender and sexual preference, social and professional backgrounds, all this by prescription are the Forgotten Stones.

Teun Castelein – Rederij Lampedusa
Cruising from 1.30 p.m. till 3.30 p.m. (Max.12 people on board).

Since summer 2015 we are sailing with two former refugee boats on the Dutch waters. These boats were given to us by the Italian authorities. We invite you to sail with us.
Who we are? We are a collective from the Netherlands, Syria, Ethiopia and Eritrea. Contrary to what you might expect, we sail for our pleasure. As we try to integrate in the Dutch pleasure sailing culture.

Lands of Sheraga – Introduction Workshop

We take care of our world and the beings that inhabit it, be they human or other species.

General Gathering om 18.00 uur: Where Are We?

Welcome speech, briefing on the events in the demo, some stories from the last 4 years and a brainstorm about a better future. For all..

Dinner offered by the Guerrilla Kitchen om 19.00 uur.

Live jamming with the WE ARE HERE band 20.00

Support: Guerrilla Kitchen, Migrant 2 Migrant, Theaterstraat.
Financially supported by XminY, Vrije Bond WG Fonds, Vrouwen tegen Uitzetting

D O N A T I ON S

Solidarity Fund XminY:
NL39 INGB 0000 6090 60
Ref. We Are Here 4

Women Against Deportation
NL57 INGB 0006 4956 66
Ref. We Are Here 4

We could use more chairs and always money to feed and clean ourselves.