WIJ ZIJN HIER heeft een familielid verloren – R.I.P. Nasir Gulid

[persbericht WIJ ZIJN HIER]

10504907_816932005007031_8826299723365053954_o

Ons verdriet is groot. Een van onze broers is gisterenavond overleden. Nasir Galid was 32 jaar en een vluchteling afkomstig uit Somalië. Na een zeer te betreuren ruzie in de Vluchtgarage raakte hij gewond; hij overleed in het AMC na vijf dagen in coma gelegen te hebben.

10629753_816473608386204_2739293890415776110_nDe vluchtelingen in de Vluchtgarage leven onder grote spanning en hele slechte leefomstandigheden. Er zijn geen toereikende basisvoorzieningen en de dagelijkse stress onder de vluchtelingen, die in Nederland geen verblijfstatus hebben, is groot. Hun toekomst is onzeker en de situatie is uitzichtloos. Ze kunnen geen kant op en hebben geen mogelijkheid om zelf iets aan hun situatie te verbeteren. Al meerdere malen luidden organisaties als Amnesty International, het College voor de Rechten van de Mens, Kerk in Actie, Vluchtelingenwerk, Stichting Los en diverse lokale en landelijke politieke partijen de noodklok.

Ook de supporters van Wij Zijn Hier hebben steeds hun ongerustheid over de situatie geuit. De verschrikkelijke omstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak dat conflicten hoog oplopen. Dit valt de vluchtelingen niet aan te rekenen. Zij verdienen goede opvang en een goede psychologische behandeling voor hen die dit hard nodig hebben.

Alle vluchtelingen en supporters van Wij Zijn Hier zijn intens verdrietig en denken aan Nasir en zijn familie. Wij zijn nu druk met het regelen van zijn begrafenis. Wij hopen dat wij op een waardige manier afscheid kunnen nemen van onze broer en dat Nasir een goede rustplaats zal krijgen. Zodra er meer informatie is over de uitvaartdienst en wat er verder nodig is laten wij dat weten.

Iedereen bedankt voor uw steun, medeleven en respect.

Moge Nasir rusten in vrede.

Wij Zijn Hier groep

10535588_816932151673683_4529016993126835905_o

Our grief is great. One of our brothers is yesterday evening died. Naser Guliid was 32 years of age and a refugee from Somalia. After a very unfortunate quarrel in flight garage he was wounded; He died in the AMC to have located in coma after five days. The refugees in flight garage living under great tension and very bad living conditions. There are no adequate basic services and the daily stress among the refugees, who have no residence status in Netherlands is great. Their future is uncertain and the situation is hopeless. They can nowhere to go and have no ability to own something to improve their situation. NGO’s such as Amnesty International were ringing on several occasions, the College of human rights, Church in action, Refugee Council, Foundation and various local and national political parties sound the alarm.

We Are also supporters of Here have consistently expressed their concern about the situation. The terrible conditions are the main cause that conflicts high. This is not to count the refugees. They deserve good care and a good psychological treatment for those who desperately need.

All refugees and supporters of we are here are intensely sad and think of Nasir and his family. We are now busy with arranging his funeral. We hope that we can take farewell with dignity of our brother and that N will get a good resting place. When more information is about the funeral service and whatever else is needed let us know.

Thank you all for your support, compassion and respect.

May naser rest in peace.

We are here group

Geef een reactie