Monthly Archives: december 2015

OVERWINTER MET WE ARE HERE

zie onze inzamelingsactie op https://onepercentclub.com
en onze crowdfunding op facebook

Overwinter met We Are Here 

We Are Here is een collectief dat al drie jaar lang opkomt voor de rechten van vluchtelingen die hier tussen wal en schip zijn gevallen. Wij kunnen niet terug naar het land van herkomst, maar kunnen ook hier ons bestaan niet opbouwen. Zo mogen wij bijvoorbeeld niet werken en daarom is We Are Here voor een groot deel afhankelijk van donaties en subsidies. Het leefgeld voor onze groep is bijna op en de winter is van start. Dit leefgeld gaat op aan eten, drinken, toiletartikelen, medische kosten en reiskosten. Het zijn de noodzakelijke uitgaven om te kunnen overleven. Help We Are Here overleven, overwinter met We Are Here!

Waarom?

Veel vluchtelingen komen hier zonder identiteitspapieren aan. Vaak kunnen ongedocumenteerde asielzoekers hun identiteit en vluchtverhaal niet voldoende bewijzen  en krijgen daarom geen vluchtelingenstatus toegewezen. Volgens de Nederlandse wet moeten deze vluchtelingen terugkeren, maar velen kunnen dat niet: de ambassade van het land van herkomst verstrekt geen inreisvisa, de betreffende persoon wordt niet als staatsburger van het geboorteland erkend,  de benodigde medische zorg wordt niet in het land van herkomst geboden, terugkeer leidt tot gevangenschap, marteling of zelfs de dood etc. De groep van vluchtelingen die hier niet mag blijven, maar ook niet terug kan keren, valt tussen wal en schip. Ze verdwijnen vaak in de illegaliteit en leven een onzichtbaar en vrijwel rechteloos bestaan: ze mogen niet werken, kunnen niet naar school, hebben weinig tot geen toegang tot de gezondheidszorg en hebben geen recht op adequate opvang. De vluchtelingen in limbo die zich hebben verenigd onder de naam We Are Here zijn zo dapper om de problemen waar zij mee geconfronteerd zijn al drie jaar lang zichtbaar te maken. De 250 vluchtelingen van We Are Here vertegenwoordigen naar schatting zo’n 10.000 vluchtelingen  die in Nederland tussen wal en schip zijn gevallen. We Are Here maakt zich hard voor een volwaardig leven voor vluchtelingen in limbo bestaande uit: een dak boven het hoofd, werk en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Om deze doelen te bereiken heeft We Are Here een lange adem nodig en zolang leven we voornamelijk van donaties. Dit leefgeld gaat op aan eten, drinken, toiletartikelen, medische kosten en reiskosten. We besteden ongeveer €15 per persoon per week. Als ook jij wilt dat We Are Here hun belangrijke werkzaamheden blijft voortzetten, maak dan een klein of groot bedrag over zodat het collectief de komende maanden weer kan overbruggen.

Hoe?

We Are Here zet zich in voor een volwaardig leven voor vluchtelingen in limbo. We Are Here creërt zichtbaarheid voor deze groep van vluchtelingen die tussen wal en schip zijn gevallen door de productie van artistieke projecten en het opzetten van media-campagnes. En We Are Here is een zelforganisatie met een eigen school (We Are Here Academy), een eigen mediateam en eigen opvang. We Are Here overleeft al drie jaar lang door subsidies en donaties en weet altijd weer de eindjes aan elkaar te knopen. Nu lijkt er echter wel een extra strenge winter aangebroken te zijn. Het geld is bijna op. Vandaar deze crowdfundingcampagne. Help ons overwinteren!

Kosten

Het geld dat wordt opgehaald is voor de dagelijkse kosten van ongeveer 200 vluchtelingen die verdeeld zijn over 3 locaties. Mits niet in deze basisvoorzieningen kan worden voorzien, dan kan We Are Here de activiteiten niet langer voortzetten. Eten en drinken, toiletartikelen: €1500 per week

Reiskosten:                               €1000 per week
Medische kosten:                      €200 per week
Documenten:                             €100 per week
Totaal:                                       €2800 per week

Om de winter te kunnen overbruggen hebben we geld voor in ieder geval 5 weken nodig.

Dat is in totaal €14.000