Monthly Archives: augustus 2016

WE ARE HERE IS 4

wzh-poster-2-sep-2016

WE ARE HERE IS 4
D E M O N S T R A T I O N on FRIDAY 2 september
FESTIVAL & C.O.N.F.E.R.E.N.C.E.
In the beginning of September 2016 WE ARE HERE is FOUR years old. WE ARE 4!

We will demonstrate on Friday the 2nd of September in a march from the Vluchtgemeente to the World Garden of the Protestant Diaconie, where it all started.

WE CAN’T GO (BACK)                WIJ GAAN NIET WEG

The march starts at 10 a.m. from Pieter Calandlaan 1, to Vluchtelingenwerk on Surinameplein, through the Vondelpark, passing by the Vluchtkantoor, on Weteringschans, the IND Office on the Stadhouderskade, the residence of the Mayor on Herengracht, across the Skinny Bridge to the City Hall and we finish at the World Garden of the Diaconie.

WE ARE HERE organizes a cultural festival with speeches, stories, music, performance, dance, food and drinks and exposition of photo’s , art, film , etc. This will give moral support and positive energy to all refugees-on-the-street and show our gratitude to all people who helped us in the last four years.

In the Vluchtgemeente we will talk with everyone who has ideas about the future and is able to help realize these ideas. Where are we now? What do we do in the next four years?

With this building, the Vluchtgemeente.
With refugees.
With WE ARE HERE
With a city that wants to welcome refugees, but is hindered by the government.
With a country that does’t know its own borders
With the world that belongs to all of us.

Speeches, Presentaties, Workshops and General Assembly.

The organization is done by old and new refugees and supporters.
Every Sunday evening we have general meeting in the restaurant of the Vluchtgemeente.

wzh-date-2-sep-2016

VIER WIJ ZIJN VIER!
D E M O N S T R A T I E
FESTIVAL & C.O.N.F.E.R.E.N.T.I.E.

Op 2 september 2016 viert WIJ ZIJN HIER haar VIERDE Verjaardag. WIJ ZIJ VIER!
Dat doen we met een demonstratie op vrijdag 2 september, een mars van de Vluchtgemeente naar de Protestantse Diaconie, waar het allemaal begon.

WIJ GAAN NIET WEG                WE DON’T GO (BACK)

De stoet vertrekt om 10 uur vanaf de Pieter Calandlaan 1, langs VWN op het Surinameplein, door het Vondelpark, langs het Vluchtkantoor op de Weteringschans, het kantoor van de IND aan de Stadhouderskade, de burgemeesterswoning aan de Herengracht, over de Magere Brug naar de Stopera en eindigt bij de tuin van de Diaconie.

Wij Zijn Hier organiseert een culturele festival speeches, muziek, performance, dance, eten en drinken, tentoonstelling, films, foto’s, kunst, enz.
Hiermee willen we alle vluchtelingen-op-straat een hart onder de riem steken en iedereen die in de afgelopen vier jaar heeft geholpen bedanken.

In de Vluchtgemeente zullen we met iedereen in gesprek gaan die ideeën heeft over hoe het verder moet en ze ook kan helpen uitvoeren. Wat doen we de komende vier haar?

Met de vluchtgemeente.
Met vluchtelingen die gedwongen op straat leven.
Met wij Zijn Hier.
Met een stad die gastvrij wil zijn, maar tegen wordt gehouden door haar bestuur.
Met een land dat zich geen raad weet met haar eigen grenzen.
Met de wereld die van iedereen is.

In de vorm van presentaties, workshops en algemene vergadering tot slot.

De organisatie is in handen van oude en nieuwe vluchtelingen en supporters.
Elke zondagavond is er een algemene vergadering in het restaurant van de Vluchtgemeente.
WE ARE HERE IS 4
D E M O N S T R A T I O N
FESTIVAL & C.O.N.F.E.R.E.N.C.E.