Monthly Archives: september 2016

WIJ ZIJN HIER KRAAKT 2 PANDEN

00014359092_1254919347874959_2030307186044802609_n

Ontruimde vluchtelingen vinden nieuw onderdak

Vandaag, zondag 18 september, hebben wij, van We Are Here, twee gebouwen gekraakt aan de Burgemeester Roelstraat 70 (voor de vrouwen) en de Rijswijkstraat 2 (voor de mannen). We hebben deze panden gekraakt omdat de Vluchtgemeente, waar veel van ons verblijven, maandag ontruimd zal worden en wij nergens heen kunnen.

Terwijl de gemeente Amsterdam bekend is met onze problemen, worden wij nog steeds niet behandeld als inwoners van de stad. We worden nu al voor de twintigste keer op straat gezet. We hebben geen toegang tot huisvesting, onderwijs, werk en reguliere zorg. Wij zijn vluchtelingen, wij zijn hier en we willen een normaal leven.

Sinds we We Are Here begonnen zijn 4 jaar geleden, met de constante support van individuen en organisaties, al rond 70 vluchtelingen de status gekregen waar ze recht op hadden. Deze strijd zetten wij nu voort.

We zijn gevlucht en hadden geen andere keus dan hierheen te komen. Het is ons recht hier te zijn onder de Geneefse Conventies en de overheid moet onze rechten respecteren. Wij eisen veiligheid, waardigheid en een status voor ons allemaal.

 
00014333736_1254919351208292_6522608824272202386_n

WE ARE HERE 4 FREEDOM FESTIVAL

14188234_1241841602516067_7004970568192464077_o

[english below]

Zondag 4 September
Van 14 tot 22.00 uur.
Vluchtgemeente
Pieter Calandlaan 1
Bij Station Lelylaan

Een uitnodiging van de vluchtelingen van Wij Zijn Hier aan alle betrokken of geïnteresseerde mensen om de vierde verjaardag van Wij Zijn Hier mee te komen vieren! Ontmoet de vluchtelingen en hun verhalen, bekijk de geschiedenis van vier jaar Wij Zijn Hier via een fototentoonstelling of film, luister naar de speeches van de huidige en voormalige actieve vluchtelingen of kom gezellig dansen en eten.

Een speciale uitnodiging aan alle (voormalige) supporters vanaf 2012 tot nu: De vluchtelingen willen jullie bedanken voor jullie inzet voor de groep en voor jullie hulp bij het zichtbaar maken van het asielgat.

14 uur Deur open

Syrische salade bar en niet-alcoholische drankjes.

Meet and greet the refugees.

Entree FREE, donations welcome.

PROGRAMMA

Manette Ingenegeren – Foto expositie
Vier jaar meebewegen met We Are Here.

Djamal – Film Programma met o.a.

Alexandra Jansse is in september 2013 op eigen initiatief begonnen de groep WIJ ZIJN HIER te filmen. De aanleiding was toen net zo duidelijk als nu: Er is een vergeten groep in het asielbeleid; asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar ook niet terug kunnen. Dit heeft geresulteerd in de gelijknamige documentaire WIJ ZIJN HIER!

Rasta Fortune’s Room – Kom kijken in mijn kamer!

Teun Castelein – Rederij Lampedusa
vaart rond van 13.30 tot 15.30 (Aan boord maximaal 12 mensen).

Sinds de zomer van 2015 varen we in twee vluchtboten ver de Hollandse wateren. Deze boten hebben we gekregen van de Italiaanse autoriteiten. We nodigen je uit om met ons meet e varen.
Wie wij zijn?We zijn een collectief uit Syrië, Ethiopië en Eritrea. Amnders dan je zou verwachten varen we voor ons plezier en zo proberen we deel te worden van de Nederlandse cultuur van de pleziervaart.

Godfrey Lado – Forgotten Stones
performance met een boodschap. 17.00

Veel talenten worden niet gezien, maar verwaarloosd, blijven onontdektThere vergeten en zelfs ondermijnd, ongeacht ras en kleur, geslacht en sexuele voorkeur, soviale en professionale achtergrond. Dit zijn de vergeten stenen.

Lands of Sheraga – Introductie Workshop

Wij zorgen voor de wereld en alles er leeft.

Samenkomst om 18.00 uur: Where Are We?

Welkom speech, verslag van de demo afgelopen vrijdag, verhalen van de afgelopen vier jaar en een brainstorm over een betere toekomst. Voor jou en voor mij.

Samen eten met de Guerrilla Kitchen om 19.00 uur.

Live jamming met de WE ARE HERE band

Support: Guerrilla Kitchen, Migrant 2 Migrant, Theaterstraat. Met financiële steun van XminY, Vrije Bond WG Fonds, Vrouwen tegen Uitzetting.

D O N A T I E S

Stichting XminY NL39
INGB 0000 6090 60
o.v.v. We Are Here 4

Vrouwen Tegen Uitzetting
NL57 INGB 0006 4956 66
o.v.v. We Are Here 4

************  ENGLISH   ***************

WE ARE HERE 4 FREEDOM FESTIVAL

Sunday 4th of September
From 2 till 10 pm
Vluchtgemeente
Pieter Calandlaan 1
Near Station Lelylaan

An invitation from the refugees of We Are Here to all involved or interestes people to celebrate the 4th anniversary of WE ARE HERE with us!
Meet the refugees and their stories, experience the history of four years We Are Here through a photo exhibition or documentary, listen to the speeches and stories of today’s and former refugee activists. Or just come and dance and eat.

A special invitation to all the (former) supporters since 2012 until now: The refugees like to thank you for you efforts for the group and for helping to make the black hole of the asylum system visible.

2 p.m. Door Open

Syrian salad bar and non-alcoholic drinks
Meet and greet the refugees.

FREE entrance, donations are welcome.

PROGRAM

Manette Ingenegeren – Photo exposition
Four years moving with We Are Here.

Djamal – Film Program

Alexandra Jansse started to film WRE ARE HERE in september 2013. The reason is still urgent: there is a group of asylum seekers that are not allowed to stay in The Netherlands , but can´t return to their country either.

Rasta Fortune’s Room – Have a look!

Godfrey Lado – Forgotten Stones
performance with a message. 16.00

There are many overlooked talents, neglected talents, undiscovered talents, forgotten talents and even sabotaged talents, regardless of race and color, gender and sexual preference, social and professional backgrounds, all this by prescription are the Forgotten Stones.

Teun Castelein – Rederij Lampedusa
Cruising from 1.30 p.m. till 3.30 p.m. (Max.12 people on board).

Since summer 2015 we are sailing with two former refugee boats on the Dutch waters. These boats were given to us by the Italian authorities. We invite you to sail with us.
Who we are? We are a collective from the Netherlands, Syria, Ethiopia and Eritrea. Contrary to what you might expect, we sail for our pleasure. As we try to integrate in the Dutch pleasure sailing culture.

Lands of Sheraga – Introduction Workshop

We take care of our world and the beings that inhabit it, be they human or other species.

General Gathering om 18.00 uur: Where Are We?

Welcome speech, briefing on the events in the demo, some stories from the last 4 years and a brainstorm about a better future. For all..

Dinner offered by the Guerrilla Kitchen om 19.00 uur.

Live jamming with the WE ARE HERE band 20.00

Support: Guerrilla Kitchen, Migrant 2 Migrant, Theaterstraat.
Financially supported by XminY, Vrije Bond WG Fonds, Vrouwen tegen Uitzetting

D O N A T I ON S

Solidarity Fund XminY:
NL39 INGB 0000 6090 60
Ref. We Are Here 4

Women Against Deportation
NL57 INGB 0006 4956 66
Ref. We Are Here 4

We could use more chairs and always money to feed and clean ourselves.

 

WE ARE HERE WANTS A DIALOGUE FOR A SOLUTION, NOT ANOTHER EVICTION

14224954_1239094469457447_2123275694086240902_n

The truth for We Are Here is that we don’t need the building. We need a permanent place to start a normal life.  Therefore we go to the Court with a proposal to sit around the table with all parties concerned to find a way out.

Some background Information:

The group has a court hearing on the 7 of September, which is about evicting from our Residence place (Pieter Calandlaan 1) which is the municipality’s building. The municipality has decided to rent the building to the emigration bureau (IND).

The refugees group We Are Here – is still moving from building to building and struggling for their asylum rights in the Netherlands.
This results in sending the refugees to the streets again, where it is dangerous and we praying for a good luck.

1. In case there is a positive court decision is small step toward finding a more definite solutions for our group.

2. If it is not positive, the lives of these 148 refugees are at risk on the streets, about half of them have been traumatized because of the situation- depressions and war trauma ( PTSD).

3. The refugees group has lost 3 members. The last one, Hashem J. (32years), has died last month. He took his life because of the situation, being in the procedures for long years with no solution. We want to avoid the risk of any more losses.

4. We hope and need to create and have an open dialogue with you, the Dutch people, politicians, the Mayor and the IND again in order to find a solution.

5. The government has offered the BBB as a solution, we thought this is a good movement towards the dialog, but:
-BBB is not an adequate solution for traumatized individuals, who have nightmare’s and 5. need to take medication, who have to leave the BBB and go back on the street from early morning until 17.00 hours in a confused manner.

– BBB, there is not enough space for all of the group members, this is necessary because we look after each other as normally a family would do, because we have no other family. Some members need more or special care.

On Friday September 2 we will demonstrate 4 our Rights as refugees, starting at 10 o’clock from Pieter Calandlaan 1 to the Protestant Diaconie (Nieuwe herengracht 18).

On Sunday September 4 we celebrate our 4th anniversary in the Vluchtgemeente from 2pm -10pm.

On September7 we go to Court.

On September 14th the people in Daalborgh will go to Court for the same reason.

‘WE ARE HERE’ WIL DE DIALOOG AANGAAN VOOR EEN OPLOSSING, NIET DE ZOVEELSTE ONTRUIMING

14192194_1239591599407734_3832191740216753520_n

7 september om 15:00uur, kort geding op de Parnassusweg 220. De vluchtelingengroep We Are Here heeft geen gebouw nodig. Ze hebben een plaats nodig om permanent te verblijven en een normaal leven op te bouwen. Daarom gaat de groep naar de rechtbank met het voorstel om met de betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten.

Enige achtergrond informatie: De hoorzitting op 7 september 2016 gaat over de ontruiming van de verblijfplaats van de vluchtelingengroep aan de Pieter Calandlaan 1, het oude stadsdeelkantoor, een gemeentegebouw. De gemeente heeft besloten dit tijdelijke onderkomen te verhuren aan de IND.
Als de gemeente haar ontruiming doordrukt zal de vluchtelingengroep opnieuw op straat terecht komen. De vluchtelingen verplaatsen zich nog steeds van gebouw naar gebouw, terwijl ze ook moeten reizen en andere zaken regelen om aan de eisen van IND te voldoen en zo hun verblijfsvergunning te verwezenlijken.

De straat is gevaarlijk en we hopen ditmaal op meer geluk.

1. Een positieve uitspraak betekent voor de vluchtelingengroep ‘We Are Here’ een kleine stap in de richting van een meer definitieve oplossing voor de groep.

2. Een negatieve uitspraak brengt het leven van deze 148 vluchtelingen op straat in gevaar. De meeste van deze mensen zijn getraumatiseerd door de huidige situatie, door depressies en door oorlogstrauma’s (PTSS).

3. Drie leden van de groep zijn overleden, waarvan Hashem J. (32 jaar) nog afgelopen juli. Hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt na jaren in een eindeloze situatie van procedures te zijn geweest. We willen het verlies van meer levens vermijden.

4. We willen graag een dialoog aangaan met jullie, de Nederlanders, politici, burgemeester en IND, om zo in gesprek gezamenlijk een oplossing te vinden.

5. De regering heeft een BBB-oplossing aangeboden, en we dachten dat dit een goede eerste stap richting een dialoog was, maar:
– De BBB is geen goede oplossing en zeker niet voor getraumatiseerde mensen die medicijnen slikken, nachtmerries hebben en dan ‘s ochtends vroeg in verwarde staat op straat gezet worden tot het eind van de middag.
– In de BBB locaties is niet genoeg ruimte voor de hele groep. De groep wil samen blijven omdat zij binnen de groep als familie voor elkaar zorgen en sommigen extra zorg nodig hebben.

Vrijdag 2 september wordt er gedemonstreerd voor de rechten van de vluchteling.
Aanvang 10.00uur op de Pieter Calandlaan 1. De demonstratie verplaatst zich via meerdere locaties in de stad naar het eindpunt in de tuin van het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie (Nieuwe Herengracht 18)
Op zondag 4 september wordt het vierjarig bestaan gevierd in de Vluchtgemeente (Pieter Calandlaan 1) van 14.00 tot 22.00uur.
Op woensdag 7 september is het kort geding over de ontruiming.
Op woensdag 14 september gaan de mensen in Daalborgh naar de rechtbank om dezelfde redenen.