Initiatiefgroep gaat samen met de dakloze vluchtelingen van het tentenkamp WIJ ZIJN HIER op zoek naar een gebouw

Van Stichting i.o. Vluchtelingen van de Straat en WIJ ZIJN HIER. Amsterdam, Maandag 6 november 2012 Initiatiefgroep gaat samen met de dakloze vluchtelingen van het tentenkamp WIJ ZIJN HIER op zoek naar een gebouw. De stichting in oprichting Vluchtelingen van de Straat gaat bijdragen aan een oplossing voor alle partijen die betrokken zijn bij de noodsituatie en de demonstratie van vluchtelingen op straat die sinds 25 september een tentenkamp hebben in Osdorp. Deze bijdrage bestaat uit een eigen gebouw voor de vluchtelingen. In dit gebouw zullen de vluchtelingen samen kunnen blijven, een veilige en beschutte plek hebben en zichtbaar blijven voor de samenleving. Het initiatief is genomen door een groep architecten, kunstenaars, journalisten en academici in Amsterdam. Het plan is in nauw overleg met WIJ ZIJN HIER ontwikkeld en wordt vandaag gepresenteerd aan burgemeester Eberhard van de Laan met het verzoek om mee te werken aan deze oplossing van het beleidsdilemma waar het openbaar bestuur mee geconfronteerd wordt. Dit plan vormt onderdeel van het antwoord van WIJ ZIJN HIER dat vanmorgen om 9 uur aan de burgemeester is overhandigd door Mr. Ursula Weitzel van Bohler Advocaten als advocaat en contactpersoon namens WIJ ZIJN HIER. Achtergrond De uitgeprocedeerde asielzoekers die in een tentenkamp in Amsterdam Osdorp verblijven, willen niet uit elkaar worden gehaald. Daarom kunnen zij niet zonder meer voldoen aan de eis van de burgemeester om het kamp in te krimpen en bij vorst verdeeld te worden over diverse noodopvangadressen in Nederland. Volgens de vluchtelingen leidt opsplitsing ertoe dat de politieke boodschap van het tentenkamp – dat officieel als demonstratie is aangemerkt – niet meer kan worden uitgedragen. Bij zijn bezoek aan het demonstratieve tentenkamp in Osdorp (Notweg 32, 1068 LL Amsterdam) stelde burgemeester Eberhard van der Laan dat 33 mensen het kamp op korte termijn dienen te verlaten, omdat het volgens de telling van de gemeente te vol zou zijn. Bovendien moeten de vluchtelingen zich laten registreren bij de GG&GD. De gemeentelijke gezondheidsdienst is verantwoordelijk voor noodopvang, maar doet dat in eigen regio. In de praktijk zou dit betekenen dat de vluchtelingen – die uit verschillende gedeelten van Nederland afkomstig zijn – worden opgesplitst. Daarmee loopt volgens de vluchtelingen het politieke initiatief van het kamp ernstig gevaar. Doel van de vluchtelingen, die zich hebben georganiseerd onder de naam WIJ ZIJN HIER, is om zich te laten horen, en hun uitzichtloze positie aan de kaak te stellen. Het gaat hier om mensen die zijn uitgeprocedeerd, maar niet kunnen worden uitgezet. Tot dusverre was deze kwetsbare groep vooral bezig met overleven, onzichtbaar aan de rand van de samenleving, met nauwelijks rechten en onder voortdurende dreiging van vreemdelingendetentie. Nu hebben zij ruimte veroverd om in dialoog te treden met hun directe omgeving en met de samenleving. Daarmee roepen ze het beleid ter verantwoording dat hen in deze positie heeft gebracht en eisen zij het recht en een kans op een menswaardig bestaan. Van der Laan heeft het kamp weliswaar aangemerkt als demonstratie, maar de groep vluchtelingen vreest dat opsplitsing het einde betekent van de vele initiatieven in het kamp, en de onderlinge saamhorigheid. Vluchteling Kaamila omschrijft het als ‘We are together, one hand one heart’ Een groep architecten, kunstenaars, journalisten en academici heeft het initiatief genomen om voor de vluchtelingen een gebouw te verwerven, en ondersteuning te bieden bij het beheer ervan. Het gebouw, dat de naam ‘Huis van Hoop’ gaat dragen, moet bijdragen aan een oplossing. Op korte termijn kan het gebouw onderdak bieden aan de vluchtelingen, wat met het oog op de naderende winter van levensbelang is. Tegelijkertijd kunnen in het huis vluchtelingen op straat een menswaardig bestaan opbouwen, en de dialoog met de samenleving verdiepen. Voor dit doel wordt de stichting onder de naam Vluchtelingen van de Straat opgericht. De stichting is op zoek naar mensen die hun netwerk, middelen en expertise willen inzetten om een geschikt gebouw te vinden. De initiatiefgroep doet een dringend beroep op de gemeente Amsterdam om mee te werken aan deze creatieve benadering van het complexe vraagstuk dat door de acties van vluchtelingen op straat zichtbaar is geworden. ___________________ Noot voor de pers: Contact: VluchtelingenvandeStraat: Tel. 06 11800889 E-mail: vluchtelingenvandestraat@gmail.com Contact namens Stichting M2M: Jo van der Spek, Tel. 0651069318 en 0686263381 Email: m2m@streamtime.org Woordvoerder namens WIJ ZIJN HIER Ahmed Tel. 0685096986 In de bijlage: De brief van WIJ ZIJN HIER aan burgemeester Van der Laan Voor meer informatie kunt u ook terecht op: LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/VluchtelingenvandeStraat Website: http://vluchtelingenvandestraat.wordpress.com/ Twitter: http://vluchtelingenvandestraat.wordpress.com/ Email: vluchtelingenvandestraat@gmail.com Postadres: St. M2M, Van Ostadestraat 49 1073 SN Amsterdam